فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
محمد دبیرسیاقی، پژوهشگر برجسته ادبیات، دوشنبه 16 مهر در 99 سالگی دارفانی را وداع گفت. چاپ RSS
 • محمد دبیرسیاقی، پژوهشگر برجسته ادبیات، دوشنبه 16 مهر در 99 سالگی دارفانی را وداع گفت. محمد دبیرسیاقی، پژوهشگر برجسته ادبیات، دوشنبه 16 مهر در 99 سالگی دارفانی را وداع گفت.
  سه‌شنبه 17 مهر 1397 ساعت 14:54

   

  سیدمحمّد دبیرسیاقی (زاده ۴ اسفند ۱۲۹۸ خورشیدی در قزوین) پژوهشگر، نویسنده، شاعر، مدرس ادبیات فارسی و مصحح متون کهن پارسی و از شاگردان دهخدا بود.  او  در سال های ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۴ در گردآوری لغت نامه دهخدا با علی اکبر دهخدا همکاری داشت و  از نخستین دستیاران دهخدا بود؛ مدت ۹ سال با علامه علی اکبر دهخدا در تنظیم مطالب حروف «ظ»، «ض»، «ل» و «پ» و ۱۱ سال با دکتر محمد معین در «لغت نامه دهخدا» و در انجمن ایران شناسی همکاری داشت. پس از پایان تالیف لغت نامه دهخدا، بنا به وصیت علامه دهخدا در کنار دکتر معین و دکتر سیدجعفر شهیدی به بررسی و تالیف لغت نامه پرداخت. دهخدا  از  او  به عنوان یک جوان کوشا در زمینه تنظیم لغت نامه یاد کرده است.

  از جمله آثار ماندگار ایشان می توان به نمونه های زیر اشاره کرد:

  تصحیح دیوان منوچهری، ۱۳۲۶.

   سازمان اداری حکومت صفوی به کوشش محمد دبیرسیاقی، ۱۳۳۲.

  ترجمان القرآن-اثر علی بن محمد جرجانی- فارسی عربی- به کوشش سیدمحمد دبیرسیاقی،۱۳۳۳.

  دیوان فرّخی- اثر حکیم فرخی سیستانی-به کوشش محمد دبیر سیاقی، 1335

  زراتشت نامه اثر زرتشت بهرام پژدو شاعر قرن هفتم قمری، ۱۳۳۶

  جامع التواریخ - ت‍واری‍خ آل ب‍وی‍ه و آل س‍ام‍ان - ب‍ا م‍ق‍دم‍ه و ح‍واش‍ی و ف‍ه‍ارس ب‍ه ک‍وش‍ش م‍ح‍م‍د دب‍ی‍رس‍ی‍اق‍ی، ۱۳۳۸.

  کلیات شاه داعی شیرازی - دو جلد، ۱۳۳۹.

  ویرایش سفرنامه خوزستان-اثر عبدالغفار نجم الملک(عبدالغفار نجم الدوله)، ۱۳۴۱

  دیوان دقیقی(دقیقی و اشعار او)، گردآورنده محمد دبیرسیاقی، ۱۳۴۲.

  تاریخ ایران عباس اقبال آشتیانی، با حواشی و تجدیدنظر و فهرست ها، ۱۳۴۶.

  گزیده تاریخ بیهقی،  ۱۳۶۳.

  گزیده امثال و حکم دهخدا، ۱۳۵۷.

  مقالات دهخدا(۱) - (چرند پرند، مجمع الامثال دخو، هذیان های من و یاداشت های پراکنده)، ۱۳۵۸.

  خاطراتی از دهخدا و از زبان دهخدا، ۱۳۵۹.

  شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی به کوشش دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی ۵ جلد،  ۱۳۶۱.

  مخلص اللغات اثر حسن خطیب کرمانی، ۱۳۶۱.

  مقالات دهخدا(۲) چاپ نخست (چرند و پرند، مجمع الامثال دخو، هذیان های من، یادداشت های پراکنده)، ۱۳۶۴.

  لغت نامه فارسی، ۱۳۶۵.

  سفرنامه مکه - نوشته حاج مهدیقلی هدایت (مخبر السلطنه)، ۱۳۶۸.

  داستان بهرام چوبینه، ۱۳۶۹.

  سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی مروزی

  مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی - گردآوری و تدوین، 1369.

  ره آورد حکمت - دوره دو جلدی - شرح مسافرت ها و سفرنامه های میرزا علی اصغر خان حکمت شیرازی (بخش نخست)

  تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر در شعبه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (۱۳۲۰تا ۱۳۲۲ شمسی) دربارهٔ تاریخ ادبیات ایران، 1385.

     خبر
  شماره مطلب: 4990
  دفعات دیده شده: 394 | آخرین مشاهده: 10 دقیقه پیش