فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
دومین همایش ملی خیر ماندگار چاپ RSS
 • دومین همایش ملی خیر ماندگار دومین همایش ملی خیر ماندگار
  شنبه 7 مهر 1397 ساعت 22:12

  مطالعه و ارزیابی امورخیر با تمرکز بر چالش های نیکوکاری ایران امروز
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4979
  دفعات دیده شده: 319 | آخرین مشاهده: 24 ثانیه پیش