فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
گزارش نشست بین المللی و کارگاه آموزشی ایرانشناسی (اوضاع مرکز و غرب ایران از مشروطه تا پایان دوره قاجاریه) نسخه چاپی RSS
 • گزارش نشست بین المللی و کارگاه آموزشی ایرانشناسی
(اوضاع مرکز و غرب ایران از مشروطه تا پایان دوره قاجاریه) گزارش نشست بین المللی و کارگاه آموزشی ایرانشناسی
  (اوضاع مرکز و غرب ایران از مشروطه تا پایان دوره قاجاریه)

  پنج‌شنبه 5 مهر 1397 ساعت 14:42

  31 شهریور تا 2 مهر ماه 1397 برگزارشد.

  نشست بین المللی و کارگاه آموزشی ایرانشناسی

   با محوریت « اوضاع مرکز و غرب ایران از مشروطه تا پایان دوره قاجاریه »  با همکاری دانشگاه بوعلی سینا و انجمن ایرانی تاریخ  و انستیتوی ایران شناسی اتریش به مدیریت نماینده انجمن ایرانی تاریخ  در استان همدان  جناب دکتر عباس زارعی مهرورز،در روزهای 31 شهریور تا 2 مهر ماه 1397 در سالن فجر و سالن شهید ایزدی سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید. در این نشست ایران شناسان و مورخان از اتریش، گرجستان و ایران شرکت نمودند و به ارائه سخنرانی پرداختند
  در پایان پنل های سخنرانی در هر روز میزگردی تخصصی جهت پرسش و پاسخ بر پا گردید.
   دکتر فلوریان شوارس ( رئیس انستیتوی ایران شناسی اتریش )، دکتر جورجو روتا (عضو انستیتوی ایران شناسی اتریش ) و دکتر گئورگی سانیکیدزه (رئیس انستیتوی شرق شناسی دانشگاه ایلیا در تغلیس) به همراه دکتر عباس زارعی مهرورز دبیر علمی نشست و دکتر مجیدحاج بابایی(نماینده هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ )

  در روز دوشنبه 2 مهر   1397دیدار صمیمی با رئیس دانشگاه جناب آقای دکتر محمدی فر داشتند که همگی بر ادامه همکاری و روابط دانشگاهی تاکید نمودنداین دیدار در روز سه شنبه پس از بازدید از اماکن گردشی همدان به پایان رسید.  خبر
  شماره مطلب: 4977
  دفعات دیده شده: 611 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش