فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
کارگاه: بایسته های احیاء متون تاریخی نسخه چاپی RSS
 • کارگاه:

 بایسته های احیاء متون تاریخی کارگاه:
  بایسته های احیاء متون تاریخی

  چهارشنبه 4 مهر 1397 ساعت 12:07

  . منبع شناسی برای انتخاب متن (نسخه شناسی، کتابشناسی) . انتخاب متن (تک نسخه، چند نسخه، تبارشناسی نسخ) . تصحیح و مقابله (انتقادی، التقاطی) . مقدمه و تعلیقه نویسی . نمایه سازی . بازسازی متون مفقوده
  بدون شرح


  کارگاه ها
  شماره مطلب: 4975
  دفعات دیده شده: 1035 | آخرین مشاهده: 42 دقیقه پیش