فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
بزرگداشت ایرانشناس نامدار چاپ RSS
 • بزرگداشت ایرانشناس نامدار بزرگداشت ایرانشناس نامدار
  سه‌شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 0:55

  پروفسور مسعود گلزاری

  به پاس شصت سال پاسداری از فرهنگ ایران زمین بزرگداشت ایران شناس نامدار پروفسور مسعود گلزاری استاد بازنشسته دانشگاه تهران  برگزار میشود

  تهران موزه ملی ایران- 21 مهرماه 1397  خبر
  شماره مطلب: 4972
  دفعات دیده شده: 404 | آخرین مشاهده: 14 دقیقه پیش