فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
مناظره علمی نویسنده سیاست نامه (سیرالملوک) چاپ RSS
 • مناظره علمی نویسنده سیاست نامه (سیرالملوک) مناظره علمی نویسنده سیاست نامه (سیرالملوک)
  چهارشنبه 21 شهریور 1397 ساعت 13:13

  مناظره روز یکشنبه مورخ 18 شهریور ماه 1397 به همت انجمن ایرانی تاریخ و با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مشارکت دبیرخانه همایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک طوسی در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4964
  دفعات دیده شده: 485 | آخرین مشاهده: 13 دقیقه پیش