فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
کارگاه کاربرد نرم افزارهای ویرایش صوتی در تدوین مصاحبه های تاریخ شفاهی نسخه چاپی RSS
 • کارگاه کاربرد نرم افزارهای ویرایش صوتی
در تدوین مصاحبه های تاریخ شفاهی کارگاه کاربرد نرم افزارهای ویرایش صوتی
  در تدوین مصاحبه های تاریخ شفاهی

  یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 15:54

  مدرسان: ویدا همراز عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما سیاوش مقدم چرکار کارشناس ارشد رادیو چهارشنبه 18 مهر 1397 8 ساعت از ساعت 9 الی 17

  مدرسان:
  ویدا همراز عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما
  سیاوش مقدم چرکار کارشناس ارشد رادیو
  چهارشنبه 18 مهر 1397
  8 ساعت
  از ساعت 9 الی 17
  هزینه 150.000 تومان
  شماره کارت 5859837000162418
  شماره حساب: 0285409012
  همراه با ارائه گواهی حضور در کارگاه
  دبیرخانه: 26403007
  ساختمان آرشیو ملی: تهران، بلوار میداماد، نرسیده به میدان مادر، انتهای خیابان شهید بهزاد حصاری (رازان جنوبی سالن پرهام  کارگاه ها
  شماره مطلب: 4958
  دفعات دیده شده: 47 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش