فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
نخستین همایش دو سالانه تاریخ و باستان شناسی دریای کاسپین نسخه چاپی RSS
 • نخستین همایش دو سالانه تاریخ و باستان شناسی دریای کاسپین
  دوشنبه 5 شهریور 1397 ساعت 15:04

  این همایش بر اساس ظرفیتهای علمی همکاریهای میان رشته ای تاریخ و باستان شناسی برای شناختتحولات فرهنگ و تمدن جوامع پیرامون کاسپین در دوره بندی های تاریخی برگزار میشود. بر این مبنا بازشناسی برهمکنش محیط جغرافیایی و جوامع انسانی پیرامون دریای کاسپین در شکل گیری تحولات و ساختارها و مبادلات فرهنگی اقتصادی اجتماعی سیاسی جوامع پیرامون دریای کاسپین رویکرد کلان همایش است و در بررسی مقاله های ارسالی مدنظر قرار میگیرد.

  محورهای تاریخی:
  تاریخ دریای کاسپین در دوره پیش از تاریخ
  تاریخ دریای کاسپین از دوره ظهور اسلام تا دوره قاجار
  تاریخ دریای کاسپین در دوره معاصر

  محورهای باستانشناسی:
  باستان شناسی دریای کاسپین در دوره پیش از تاریخ
  باستان شناسی دریای کاسپین در دوره تاریخی
  باستان شناسی دریای کاسپین در دوره اسلامی
  باستانشناسی دریایی کاسپین

  محورهای میان رشته ای

  زمان: اسفندماه 1397
  مکان: دانشگاه مازنداران
  آخرین مهلت ارسال مقالات 20 بهمن ماه 1397
  مقالات برگزیده در نشریات علمی همایش منتشر خواهد شد
  تلفن دبیرخانه: 35303443
  caspianlarticlc@gmail.com  خبر
  شماره مطلب: 4953
  دفعات دیده شده: 750 | آخرین مشاهده: 3 روز پیش