فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
فراخوان مقاله دوفصلنـامه علمـی- ترویجی پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی نسخه چاپی RSS
 • فراخوان مقاله

  دوفصلنـامه علمـی- ترویجی پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی فراخوان مقاله
  دوفصلنـامه علمـی- ترویجی پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی

  یکشنبه 4 شهریور 1397 ساعت 14:52

  آدرس سامانه برای ارسال مقاله: http://economichistory.ihcs.ac.ir ایمیل جهت تماس با نشریه: socialhistory.ihcs@hotmail.com

  فراخوان مقاله

     دوفصلنـامه علمـی- ترویجی پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی

         انجمن ایرانی تاریخ با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، با رتبه علمی- ترویجی(شماره مجوز 77660/3، مورخ 10/4/91) را از سال 1391 با اهدافی چون: تسهیل گردش تولیدات علمی و پژوهشی به منظور تاسیس دانش تاریخ اقتصادی و اجتماعی در ایران، تشویق و تقویت کوشش های محققان در حوزه های پژوهشی ویژه تاریخ اجتماعی و اقتصادی در ایران، تلاش برای همگرایی بین مطالعات تاریخ اجتماعی و تاریخ اقتصادی ایران منتشر کرده است. تا کنون12 شماره مجله، به صورت منظم انتشار یافته است. کلیه مقالات مجله در آدرس اینترنتی زیر قابل دست یابی است.

  بر اساس آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی ـ پژوهشی وزارت علوم مصوب بهمن1390، نشریه علمی ـ ترویجی به نشریه ای اطلاق می شود که مقاله های تخصصی آن به معرفی ، ترویج و بسط آگاهی های علمی در میان جامعه علمی مربوط پرداخته، سطح آگاهی و دانش و مفاهیم جدید علمی را اشاعه داده و نگرش عالمانه به جهان پیرامونی را تقویت می کند. در این نوع مقالات رویکرد روش شناسی جدید، ارائه و روش پژوهشی و نظری موجود اصلاح و بهینه سازی شود و در ارائه مباحثی پیرامون رویکرد تحلیل کمی و کیفی به جامعه علمی موثر واقع شود. ساختار این نوع مقالات به تبعیت از مقالات علمی-پژوهشی از مقدمه، طرح مسئله، اهداف تحقیق، معرفی و توصیف روش پژوهش، بحث و تفسیر و تشریح یافته های تحقیق  و نتیجه گیری برخوردار است.

  در این راستا محورهای مورد نظر برای دریافت مقالات به طور کلی شامل موارد زیر است:

  - ترویج و توسعه دانش و یافته های پژوهشی در موضوعات تاریخ اجتماعی : تاریخچه تاریخ اجتماعی؛ بحث های نظری و دیدگاه ها در حوزه تاریخ اجتماعی؛ طبقات اجتماعی؛ معماری و اماکن ؛ معیشت و زندگی روزانه؛ باورهای اجتماعی و فرهنگی؛ جمعیت؛ مهاجرت؛ امور و خدمات اداری و شهری و نهادهای اجتماعی؛ حوادث طبیعی؛ بیماری؛ بهداشت و پزشکی و دیگر زمینه های خاص پژوهش در تاریخ اجتماعی.

  - ترویج و توسعه دانش و یافته های پژوهشی دربارة تاریخ اقتصادی: تاریخچه تاریخ اقتصادی؛ مباحث نظری و روش شناسی؛ تاریخ اقتصاد شهری؛ روستایی و شبانی؛ اقتصاد بازار و بازرگانی؛ نهادهای اقتصادی؛ تغییر و تحولات مناسبات اقتصادی ایران؛ تاریخ اندیشه اقتصادی، و دیگر زمینه های مربوط.

   پژوهشنامه تاریخ اقتصادی و اجتماعی از اساتید و پژوهشگران محترم دعوت می نماید تا مقالات پژوهشی خود را در محورهای فوق، از طریق سامانه نشریه ارسال فرمایند:

  اطلاعات تماس:

  سردبیر: دکتر شهرام یوسفی فر

  مدیر داخلی: دکتر اعظم ریاحی

  آدرس سامانه برای ارسال مقاله:                                            http://economichistory.ihcs.ac.ir

  ایمیل جهت تماس با نشریه:                                                socialhistory.ihcs@hotmail.com
  خبر
  شماره مطلب: 4951
  دفعات دیده شده: 423 | آخرین مشاهده: 16 ساعت پیش