فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
فراخوان مقاله مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی(علمی-پژوهشی) نسخه چاپی RSS
 • فراخوان مقاله

  مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی(علمی-پژوهشی) فراخوان مقاله
  مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی(علمی-پژوهشی)

  یکشنبه 4 شهریور 1397 ساعت 14:46

  آدرس سامانه برای ارسال مقاله: http://socialhistory.ihcs.ac.ir ایمیل جهت تماس با نشریه socialhistory.ihcs@hotmail.com

  فراخوان مقاله

     مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی(علمی-پژوهشی)

   نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی(مجوز شماره 50110/11/4 به تاریخ 25/3/90)، از سال 1390 تا کنون با اهداف زیر منتشر می شود:

           - شناسایی محققان حوزه تاریخ اجتماعی ایران و ایجاد شبکه محققان مربوط

  -        سیاست گذاری و ترویج مطالعات تاریخ اجتماعی با هدف تأسیس این دانش در ایران؛

  -        انسجام بخشی به مطالعات تاریخ اجتماعی و تقویت مطالعات پیشرو تاریخ اجتماعی ایران

  -        کمک به تولید و اشاعه ادبیات تخصصی تاریخ اجتماعی در ایران 

  -        کمک به تقویت همگرایی بین دانش تاریخ و دیگر حوزه های علوم انسانی

  محورهای کلی پذیرش مقالات در مجله تاریخ اجتماعی ایران به شرح زیر است:

  -        بحث های نظری و روش شناسی در حوزة تاریخ اجتماعی؛ قشرها و طبقات اجتماعی؛ معیشت و               زندگی روزانه؛ باورهای اجتماعی و فرهنگی؛ جمعیت؛ مهاجرت؛ نهادها ی اجتماعی؛ حوادث طبیعی؛ بیماری؛ بهداشت و پزشکی؛ روستا و شهرنشینی؛ آداب و رسوم؛ زندگی شبانی و کوچ روئی؛ دیگر زمینه های خاص پژوهش در تاریخ اجتماعی.

  -         مطالعات تطبیقی تاریخ اجتماعی ایران و دیگر کشورها

  تا کنون14 شماره این مجله منتشر شده است. در برنامه ای که از سال 1396 آغاز شد فرآیند نمایه سازی بین المللی مجله در مراکز معتبر جهانی آغاز شد و در مرحله نهایی به نمایه آی اس آی می انجامد.  

  محققان علاقمند به مطالعات تاریخ اجتماعی ایران در صورت تمایل می توانند مقالات خود را برای بررسی و انتشار به این مجله ارسال نمایند. ساختار مقاله به تبعیت از مقالات علمی-پژوهشی از چکیده، مقدمه، طرح مسئله، اهداف تحقیق، معرفی و توصیف روش پژوهش، بحث و تفسیر و تشریح یافته های تحقیق و نتیجه گیری برخوردار است.

     اطلاعات تماس:

     سردبیر: دکتر شهرام یوسفی فر

     مدیر داخلی: دکتر اعظم ریاحی

     آدرس سامانه برای ارسال مقاله:                                  http://socialhistory.ihcs.ac.ir

     ایمیل جهت تماس با نشریه                                  socialhistory.ihcs@hotmail.com

  آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی 6419، 

     خبر
  شماره مطلب: 4950
  دفعات دیده شده: 333 | آخرین مشاهده: 13 ساعت پیش