فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
فراخوان چکیده مقالات پنجمین همایش آموزش تاریخ در مدارس نسخه چاپی RSS
 • فراخوان چکیده مقالات پنجمین همایش آموزش تاریخ در مدارس فراخوان چکیده مقالات پنجمین همایش آموزش تاریخ در مدارس
  سه‌شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 16:43

  مهلت دریافت چکیده: 31 شهریور مهلت دریافت مقاله: 30 آبان تاریخ برگزاری همایش: دهه سوم دی ماه 97 hamayesh5sb@gmail.com

  کارگروه آموزش و پرورش انجمن ایرانی تاریخ با همکاری شعبه انجمن در سیستان و بلوچستان با مشارکت دانشگاه ها و نهادهای دیگر برگزار می کند: پنجمین همایش آموزش تاریخ در مدارس(سیستان و بلوچستان) شامل: دو بخش محور عام و خاص به شرح ذیل: بخش اول: محورهای عام: 1-محور تاریخ آموزش و پرورش کشور: در این محور موضوعاتی نظیر: نظام آموزش سنتی، نظام نوین آموزشی، بانیان نظام نوین و مدارس جدید، مدارس مسیونری، نقش نهادها و انجمن های فرهنگی و آموزشی، نظام آموزشی در عصر قاجار و دوره پهلوی، قوانین و مقررات و محتوای آموزشی کتب درسی تاریخ مورد توجه می باشد. از آنجا که نقش و تاثیر نظام نوین آموزشی بنا بر دلایلی مورد غفلت تاریخ نگاری رسمی قرار گرفته و از سوی دیگر این نوع تاریخنگاری پیوند وثیقی با آموزش تاریخ دارد، این محور می تواند از زمره محورهای مهم سلسله همایش های آموزش تاریخ - به عنوان یک همایش مدنی - منظور گردد. 2-محور روش آموزش تاریخ: این محور با عنایت به گسترش شیوه های نوین آموزشی در عرصه آموزش به خصوص تجارب موفق برخی از همکاران در تدریس تاریخ، در تمام فراخوان های سلسله همایش های آموزش تاریخ در مدارس منظور می شود. این محور در تنگنای چالش های: محتوای ایدئولوژیک محوری کتب درسی تاریخ به خصوص تاریخ معاصر، بی توجهی به تاریخ و هویت در سیاستگذاری نظام آموزش و پرورش، بی علاقگی دانش آموزان به تاریخ، حذف درس تاریخ در ضرایب کنکور، رواج روش سنتی(سخنرانی در کلاس) آموزش تاریخ و ... در صدد ارائه راهکارهایی به معلمان تاریخ جهت برون رفت از معضلات مذکور می باشد. در این محور موضوعاتی نظیر: روش های نوین و سنتی آموزش تاریخ، بازخوانی تجارب زیسته، ابتکاری و موفق تدریس تاریخ توسط معلمان، شیوه های ایجاد خلاقیت، انگیزه و علاقه به تاریخ در میان دانش آموزان، تاثیر فضای مجازی در آموزش تاریخ و ... مورد توجه پژوهشگران به خصوص معلمان تاریخ قرار می گیرد. 3- محور تحلیل محتوای کتب درسی تاریخ: چنانکه گذشت یکی از بحران های اصلی آموزش تاریخ، سیطره نگاه ایدئولوژی رسمی بر کتب درسی تاریخ می باشد. این معضل منجر به تعریف و سوگیری محتوایی کتب درسی تاریخ در خلال بیان وقایع تاریخی و تحلیل آنها شده است. ناگفته پیداست که این رویکرد، نقش کتب درسی تاریخ را به حد یک مانیفست ایدئولوژیک تنزل داده و جایگاه و رسالت آموزشی معلمان تاریخ را در میان کادر مدرسه و سایر همکاران و حتی خانواده های دانش آموزان با چالش مواجه می سازد، به طوری که تدریس تاریخ توسط افراد غیر متخصص به امری معمول در مدارس تبدیل شده است. بر این اساس در این محور موضوعاتی نظیر: تحلیل محتوا و تصاویر کتب مختلف درسی تاریخ به خصوص تاریخ ایران و جهان 1 و 2، مغالطه های مفهومی مطالب کتب درسی تاریخ، جایگاه هویت، مقایسه محتوایی دوره های مختلف تحصیلی و تاریخی کتب درسی، نقد ساختاری و شکلی کتب و ...مورد توجه پژوهشگران گرامی قرار می گیرد. 4- محور عرصه های نوین تاریخ: این محور با عنایت به عرصه های نوین تاریخ نگاری و تاریخ نگری به خصوص حوزه مطالعات میان رشته ای تاریخ می تواند شامل موضوعاتی نوینی نظیر: تاریخ محلی، تاریخ شفاهی، تاریخ اجتماعی، تاریخ خاندانی، تاریخ فرهنگی و ... بوده و البته پیوند و تعامل تاریخ با سایر رشته ها نظیر: جامعه شناسی، باستان شناسی، ادبیات، جغرافیا، فلسفه و ... را در راستای علاقه مندی دانش آموزان به درس تاریخ و تسهیل یادگیری آن مورد توجه قرار دهد. بر اساس این رویکردها می توان محورهای ذیل را به عنوان محورهای عام مورد بهره برداری قرار داد: الف) تحلیل محتوای کتب درسی تاریخ 1 - نقش و تاثیر کتاب های درسی تاریخ در انگیزش برای هویت ملی 2 – بررسی میزان همسویی کتابهای درسی تاریخ با اهداف نظام آموزشی 3 – بررسی تطبیقی آموزش تاریخ در ایران و سایر کشورها 4 - چهره ایران و ایرانیان در در کتاب های درسی کشورهای دیگر 5- کتب درسی وانطباق آن با اسناد آرشیوی 6- ارتباط طولی محتوای کتب درسی در دوره های مختلف 7-ایران و ایرانیان در کتاب های درسی کشورهای دیگر ب) آموزش تاریخ و هویت بخشی : 1- آموزش تاریخ وایجاد امنیت روانی،اعتماد به نفس وهویت بخشی در دانش آموزان 2- آموزش تاریخ با تاکید بر اخلاق انسانی 3- حفظ هویت ملی در کتب تاریخ 4-ضرورت بازسازی و باز آفرینی در آموزش تاریخ به منظور تقویت هویت ملی. پ) نقش معلم و راهکارهای آموزش تاریخ 1 – توانمندی های معلمان در آموزش تاریخ 2- آسیب شناسی دوره های ضمن خدمت درس تاریخ 3 – نقش مجله رشد تاریخ در توانمند سازی معلمان تاریخ 4 – جایگاه گروه های آموزشی تاریخ در ارتقای سطح آموزش تاریخ 5- تاریخ شفاهی ونقش آن در علاقه مندی دانش آموزان به تاریخ 6- میزان اطلاعات،علاقه واشتیاق معلم در آموزش ِهدفمند تاریخ 7- آموزش تاریخ و وسایل کمک آموزشی ت) آسیب شناسی شیوه های آموزش تاریخ در مدارس : ١- ضعف مطالعات میان رشته ای در آموزش تاریخ ٢- آموزش های غیر رسمی غیر تخصصی در آموزش تاریخ ٣- دخالت غیر تخصصی رسانه ها در آموزش تاریخ ۴- آسیب شناسی کاهش سهم درس تاریخ در کنکور ۵-تاثیر پیش آموخته ها و پیش انگاره ها در آموزش تاریخ ث) فلسفه آموزش تاریخ در مدارس ایران : 1 -ضعف شناخت فلسفه تاریخ در آموزش تاریخ 2– نگاه ایدئولوژیک در کتاب های درسی تاریخ 3– نقش و تاثیر شناخت فلسفه تاریخ در ارتقای آموزش تاریخ ج) روش های نوین آموزش تاریخ و شیوه ارزیابی یادگیری دانش آموزان 1 – آموزش از راه پژوهش 2 – نقش اسناد و منابع آرشیوی در آموزش تاریخ 3 – راهکارهای هدفمند ساختن گردش های علمی 4 – نقش فناوری های نوین در آموزش تاریخ 5- روش فعال پروژه برای آموزش تاریخ 6 - بررسی شیوه های آموزش نوین تاریخ در سایر کشورها چ) تاریخ آموزش و پرورش ایران 1- نظام آموزش سنتی 2-آموزش مکتب خانه ای و تداوم آن در دوره پهلوی 3-نظام نوین آموزشی در ایران 4-نقش مدارس مسیونری، اقلیت ها و خارجی در ایران 5-نظام آموزشی در عصر رضا شاه 6-نظام آموزشی در دوره محمد رضا شاه 7-سپاه دانش، مدارس بزرگسالان، مدارس اسلامی، مدارس خاص در دوره پهلوی بخش دوم) محور خاص: این محور همچون سایر سلسله همایش های آموزش تاریخ، به عنوان محور ویژه استان برگزار کننده همایش مورد توجه قرار می گیرد. این محور فرصتی برای پژوهشگران حوزه تاریخ و نظام آموزشی استان سیستان و بلوچستان فراهم می کند که یافته های علمی خویش را در سطح گسترده تری – از نظر موضوعی – در معرض ارائه قرار بدهند. کما اینکه بازخوانی و سندپژوهی هزاران برگ اسناد نظام نوین آموزشی که در بایگانی های راکد ادارات آموزش و پرورش استان و همچنین شعبه منطقه ای سازمان اسناد ملی در زاهدان جمع آوری و سازماندهی شده است، مورد نظر پژوهش های این محور می باشد. موضوعات مطروحه به پیوست می تواند بخشی از دغدغه های پژوهشی این محور باشد. 1- چالش های ایدئولوژیک آموزش تاریخ در مدارس سیستان و بلوچستان(اسطوره گرایی، باستان گرایی، قومیت گرایی، ایدئولوژی مذهبی، فرقه گرایی و ...) 2- چالش های محلی آموزش تاریخ در مدارس سیستان و بلوچستان(پراکندگی جغرافیایی، فقر امکانات رفاهی و آموزشی، فرهنگ قبیله ای و ...) 3- تاریخچه و ماهیت نظام آموزش سنتی در سیستان و بلوچستان(آموزش مکتب خانه ای، مدارس دینی و ...) 4- نظام نوین آموزشی در سیستان و بلوچستان(پیشکسوتان آموزشی، خاندان های فرهنگی، موسسین معارف، بانیان و معلمان اولین مدارس در شهرهای زاهدان، زابل، خاش، سراوان و ایرانشهر، نقش حکام محلی، حکومت قاینات، سران قبایل، نظامیان، تجار و...) 5- تاریخ نگاری و تاریخ نگری در سیستان و بلوچستان: از تاریخ های محلی تا تاریخ های عمومی 6- شرایط موجود و مطلوب نیروی انسانی برای آموزش تاریخ در مدارس استان(دبیران غیر بومی، معلمین غیر متخصص، گروه های آموزشی، دوره های ضمن خدمت و ...) 7- رویکردهای نوین در آموزش تاریخ در مدارس استان(مطالعات میان رشته ای، تاریخ شفاهی، تاریخ محلی، تاریخ خاندانی، تاریخ فرهنگی، تجربه زیسته معلمان و ...) 8- نقش و جایگاه سیستان و بلوچستان در تاریخ های رسمی، غیر رسمی و کتب درسی(اساطیر ملی، سنت های شفاهی، اقوام، آثار تاریخی نظیر شهر سوخته و ...) 9- سیستان و بلوچستان حلقه اتصال تمدن ایرانی(پیوندهای فرهنگی استان با کشورهای همسایه، تعامل فرهنگی با استان های همجوار و مرکز و ...) مهلت دریافت چکیده: 31 شهریور مهلت دریافت مقاله: 30 آبان تاریخ برگزاری همایش: دهه سوم دی ماه 97


  hamayesh5sb@gmail.com  خبر
  شماره مطلب: 4945
  دفعات دیده شده: 778 | آخرین مشاهده: 17 ساعت پیش