فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
معرفی آثار جدید اعضای محترم انجمن: معرفی کتاب: زبدالوقایع تاریخ و جغرافیای وان نویسنده: میرزا موسی خان طباطبائی انصاری مصحح: دکتر حسن حضرتی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) و خانم شهلا یوسف زاده ناشر: انجمن ایرانی تاریخ تاریخ نشر: 1396 نسخه چاپی RSS
 • معرفی آثار جدید اعضای محترم انجمن:
معرفی کتاب: زبدالوقایع تاریخ و جغرافیای وان
نویسنده: میرزا موسی خان طباطبائی انصاری
مصحح: دکتر حسن حضرتی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) و خانم شهلا یوسف زاده
ناشر: انجمن ایرانی تاریخ
تاریخ نشر: 1396 معرفی آثار جدید اعضای محترم انجمن:
  معرفی کتاب: زبدالوقایع تاریخ و جغرافیای وان
  نویسنده: میرزا موسی خان طباطبائی انصاری
  مصحح: دکتر حسن حضرتی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) و خانم شهلا یوسف زاده
  ناشر: انجمن ایرانی تاریخ
  تاریخ نشر: 1396

  شنبه 20 مرداد 1397 ساعت 14:57

  نسخه خطی زبده الوقایع، اثر خامه ی منشی اول وزارت امورخارجه در دوره ناصری است که آگاهی های ذی قیمتی درباره غرب ایران و شرق آناتولی ارائه می کند که به جرات می توان گفت در هیچ متن دیگری یافت نمی شود. میرزا موسی خان طباطبایی انصاری، منشی اول وزارت خارجه، به مدت 4 سال کارپرداز وزارت خارجه ایران در وان، حکاری و بتلیس بوده است. تألیف کتاب نتیجه سال هاست که در پایان آن به سال 1306 ق. تالیف یافته و به ناصرالدین شاه قاجاری تقدیم شده است. وی هدف از تألیف کتاب را چنین عنوان کرده است: «در این ماموریت که مدت چهار سال اقامت و استقلال داشت؛ قوانین مقرّره عثمانی را که در صورت عدالت برای پیشرفت خیالات نفسانی در این صفحات موضوع شده است، ملاحظه و مراتب ظلم و تعدیات و عدم آسایش و رفاهیت اهالی را که از اقدامات اداره عدلیّه و والی به ظهور رسیده و می رسد، مشاهده نموده محض تبریک و تهنیت به هم وطنان خود در ضمن دعوت آنها به تضاعف اتصال دعای وجود مقدس همایونی به تنظیم این کتاب مبادرت کرده و بدون اینکه در اساس مواد نقطه انحراف و اختلاف شده باشد، به تشریح حالات کلیه این صفحات اقدام می نماید که هموطنان چاکر خانه زاد از مراتب عدل و داد شاهنشاه فرخ نژاد مستحضر شده، لیلاً و نهاراً در عاگویی وجود مسعود حضرت شهریاری مواظبت و از توجهات فوق الغایات همایونی در شکرگزاری مراقبت داشته باشند.»

  کتاب زبدالوقایع توسط دکتر حسن حضرتی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) و خانم شهلا یوسف زاده فارغ التحصیل رشته اسناد دانشگاه تهران در سال 1396 تصحیح و توسط انجمن ایرانی تاریخ به ریاست دکتر شهرام یوسفی فر منتشر شد.  خبر
  شماره مطلب: 4942
  دفعات دیده شده: 734 | آخرین مشاهده: 11 ساعت پیش