فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
بازدید علمی از کارونسرای دیرگچین (مادر کارونسراهای ایران) برگزار شد چاپ RSS
 • بازدید علمی از کارونسرای دیرگچین (مادر کارونسراهای ایران) برگزار شد بازدید علمی از کارونسرای دیرگچین (مادر کارونسراهای ایران) برگزار شد
  شنبه 6 مرداد 1397 ساعت 13:43

  5-6 مرداد ۱۳۹۷ شاهد طولانی ترین ماه گرفتگی قرن بودیم. این ماه گرفتگی از سراسر ایران قابل رویت بود اما چیزی که باعث شد به دل کویر بزنیم، دیدن ستارگان و کهکشان راه شیری غایب در آسمان تهران بود. تجربه بی نظیری  بود هنگامی که ماه شب چهارده در آسمان خودنمایی می کرد و همزمان کهکشان راه شیری بر پهنه آسمان چشمک می زد.

  مقصد کاروانسرایی بود متعلق به دوره ساسانی، مادر کاروانسراهای ایران دیر گچین. یکی از کارونسراهای به نام جاده ابریشم ایستاده در راه باستانی ری به سپاهان.

  حوالی ساعت ۷ به دیر رسیدیم. هرم گرما با خاک و باد دست و پنجه نرم می کرد. گوشه ای از شبستان مخصوص پناه همسفران شد از بیداد گرما (هرچند قدرت تخیل بالای دوستان با تصور آب سرریز از حوض خالی هم در فروکش تب بی تاثیر نبود).

  بعد از توضیحات کارشناس نجوم درباره کلیات، هر کسی به گوشه ای رفت. قرنها بازرگانان و مسافران به این مکان آمد و شد داشته اند هر گوشه ای از این کاروانسرا چیزی برای دیدن، گفتن و شنیدن داشت.

  و گوشه ای از کارونسرا هنر مدرن در دل این مکان چند هزارساله رسوخ کرده بود. حوالی ساعت ده ماه وارد سایه شد و از حدود ساعت یازده ماه گرفتگی آغاز شد. کم.کم چهره روشن ماه در تاریکی پیچید. زمانی که ماه به طور کامل در سایه زمین جا خوش کرد، گویی سرخ رنگ در آسمان ظاهر شد خودنمائی ستارگان آغاز شد.

  به واژه درنمی آید.

  ایستاده در دل کویر، در پناه تاریخی دور، شاهد بازتاب هزاران سال پیش کهکشان و پدیده ای که در طی سالیان این قرن و از میان هزاران هزار مردم، قرعه به چشم خود دیدنش، به نام تو افتاده بود.

  هر سفر قرعه فالی است، به ناممان بزنیم!
  گزارش و مصاحبه
  شماره مطلب: 4936
  دفعات دیده شده: 825 | آخرین مشاهده: 19 ساعت پیش