فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
به همت شعبه کرمانشاه انجمن ایرانی تاریخ نشست کرمانشاه شناسی و نقد و بررسی کتاب تاریخ بزرگان کرمانشاه روز پنج شنبه 28 تیر برگزار شد چاپ RSS
 • به همت شعبه کرمانشاه انجمن ایرانی تاریخ 
نشست کرمانشاه شناسی و نقد و بررسی کتاب تاریخ بزرگان کرمانشاه 
روز پنج شنبه 28 تیر برگزار شد به همت شعبه کرمانشاه انجمن ایرانی تاریخ
  نشست کرمانشاه شناسی و نقد و بررسی کتاب تاریخ بزرگان کرمانشاه
  روز پنج شنبه 28 تیر برگزار شد

  یکشنبه 31 تیر 1397 ساعت 10:10

  نشست اول: کرمانشاه شناسی
  دبیر نشست: دکتر مهدی عزتی

  سخنرانان:
  دکتر سید جمال موسوی "کرمانشاه در متون جغرافیایی
  دکتر سید ابوالفضل رضوی: انگاره های ایرانی در تاریخ نگاری احمد بن داود دینوری


  نشست دوم: نقد و بررسی کتاب زندگی نامه بزرگان کرمانشاه
  دبیر نشست: دکتر حسین علی بیگی
  معرفی کتاب:  نویسنده (آقای فرشید یوسفی)
  ناقد اول: دکتر سجاد دادفر
  ناقد دوم: دکتر نظام علی دهنوی
  جلسه پرسش و پاسخ  گزارش و مصاحبه
  شماره مطلب: 4932
  دفعات دیده شده: 1082 | آخرین مشاهده: 19 ساعت پیش