فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمانشاه کارگاه روشهای نقد متون را برگزار کرد: مدرس: دکتر شهرام یوسفی فر (صبح پنج شنبه 28 تیر ساعت 8 تا 12 ظهر) نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمانشاه کارگاه روشهای نقد متون را برگزار کرد:
مدرس: دکتر شهرام یوسفی فر
(صبح پنج شنبه 28 تیر ساعت 8 تا 12 ظهر) انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمانشاه کارگاه روشهای نقد متون را برگزار کرد:
  مدرس: دکتر شهرام یوسفی فر
  (صبح پنج شنبه 28 تیر ساعت 8 تا 12 ظهر)

  یکشنبه 31 تیر 1397 ساعت 9:51

  کارگاه روشهای نقد متون صبح پنج شنبه ساعت 8 صبح تشکیل شد پس از قرائت قرآن و پخش سرود ملی دکتر روح الله بهرامی به حضار خیرمقدم گفتند و سپس دکتر محمد سپهری سخنرانی با عنوان شورای نقد و بررسی کتب علوم انسانی: ماهیت و اهداف ایراد نمودند و از ساعت 8:35 دقیقه کارگاه به طور رسمی آغاز شد و پس از یک میان وعده بخش دوم کارگاه تا ساعت 11:20 دقیقه ادامه یافت و در نهایت با پرسش و پاسخ پایان یافت.  گزارش و مصاحبه
  شماره مطلب: 4931
  دفعات دیده شده: 823 | آخرین مشاهده: 3 ساعت پیش