فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
جلسه مقدماتی تشکیل شعبه البرز با حضور رئیس هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ تشکیل شد شنبه 29 تیر 1397 نسخه چاپی RSS
 • جلسه مقدماتی تشکیل شعبه البرز با حضور رئیس هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ تشکیل شد
شنبه 29 تیر 1397 جلسه مقدماتی تشکیل شعبه البرز با حضور رئیس هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ تشکیل شد
  شنبه 29 تیر 1397

  یکشنبه 31 تیر 1397 ساعت 8:52

  جلسه مقدماتی تشکیل شعبه البرز با حضور دکتر شهرام یوسفی فر رئیس هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ و گروههای تاریخ استان  البرز شنبه 29 تیر 1397 تشکیل شد.  خبر
  شماره مطلب: 4930
  دفعات دیده شده: 273 | آخرین مشاهده: 9 ساعت پیش