فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
مجموعه مقالات همایش بین المللی بزرگداشت سال جهانی رازی با حمایت و پیگیری انجمن ایرانی تاریخ ایران و انجمن ایرانی تاریخ اسلام مرکز کرمانشاه منتشر شد. چاپ RSS
 • مجموعه مقالات همایش بین المللی بزرگداشت سال جهانی رازی با حمایت و پیگیری انجمن ایرانی تاریخ ایران و انجمن ایرانی تاریخ اسلام مرکز کرمانشاه منتشر شد. مجموعه مقالات همایش بین المللی بزرگداشت سال جهانی رازی با حمایت و پیگیری انجمن ایرانی تاریخ ایران و انجمن ایرانی تاریخ اسلام مرکز کرمانشاه منتشر شد.
  دوشنبه 25 تیر 1397 ساعت 8:47

  مجموعه مقالات همایش بین المللی بزرگداشت سال جهانی رازی  با حمایت و پیگیری انجمن ایرانی تاریخ ایران و انجمن ایرانی  تاریخ اسلام  مرکز کرمانشاه منتشر شد.
  جلد اول : فلسفه ،تاریخ علم و علوم انسانی
  جلد دوم  : کیمیا گری ،شیمی و طب سنتی 
   این همایش آذر 1396 برگزار شد و دبیری همایش بر عهده دکتر علی اکبر محسنی بود. 
     خبر
  شماره مطلب: 4928
  دفعات دیده شده: 256 | آخرین مشاهده: 21 ساعت پیش