فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
مجموعه مقالات همایش بین المللی بزرگداشت سال جهانی رازی با حمایت و پیگیری انجمن ایرانی تاریخ ایران و انجمن ایرانی تاریخ اسلام مرکز کرمانشاه منتشر شد. نسخه چاپی RSS
  • مجموعه مقالات همایش بین المللی بزرگداشت سال جهانی رازی  با حمایت و پیگیری انجمن ایرانی تاریخ ایران و انجمن ایرانی  تاریخ اسلام  مرکز کرمانشاه منتشر شد. مجموعه مقالات همایش بین المللی بزرگداشت سال جهانی رازی با حمایت و پیگیری انجمن ایرانی تاریخ ایران و انجمن ایرانی تاریخ اسلام مرکز کرمانشاه منتشر شد.
    دوشنبه 25 تیر 1397 ساعت 8:47

    مجموعه مقالات همایش بین المللی بزرگداشت سال جهانی رازی  با حمایت و پیگیری انجمن ایرانی تاریخ ایران و انجمن ایرانی  تاریخ اسلام  مرکز کرمانشاه منتشر شد.
    جلد اول : فلسفه ،تاریخ علم و علوم انسانی
    جلد دوم  : کیمیا گری ،شیمی و طب سنتی 
     این همایش آذر 1396 برگزار شد و دبیری همایش بر عهده دکتر علی اکبر محسنی بود. 
         خبر
    شماره مطلب: 4928
    دفعات دیده شده: 281 | آخرین مشاهده: 9 ساعت پیش