فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
کارگاه روش های نقد متون ویژه اساتید رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی مدرس: دکتر شهرام یوسفی فر استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نسخه چاپی RSS
 • کارگاه روش های نقد متون ویژه اساتید رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی
مدرس: دکتر شهرام یوسفی فر
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کارگاه روش های نقد متون ویژه اساتید رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی
  مدرس: دکتر شهرام یوسفی فر
  استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  دوشنبه 25 تیر 1397 ساعت 8:27

  پنج شنبه 28 تیر 1397 ساعت 8-12 مکان: سالن جلسات دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  گروه علوم تاریخی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی و شعبه کرمانشاه انجمن ایرانی ترایخ برگزار میکنند:
  کارگاه روش های نقد متون ویژه اساتید رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی
  مدرس: دکتر شهرام یوسفی فر
  استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  برای کلیه اساتید مطابق آیین نامه ارتقاء: (بند سوم جدول دانش افزایی و توانمند سازی اساتید "روش و مدیریت تحقیق" گواهی صادر می شود)
  پنج شنبه 28 تیر 1397
  ساعت 8-12
  مکان: سالن جلسات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  شماره تماس جهت ثبت نام 09183382547  کارگاه ها
  شماره مطلب: 4926
  دفعات دیده شده: 1086 | آخرین مشاهده: 12 ساعت پیش