فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی با موضوع بررسی دیپلماسی حکومتهای ایران و ماوراء النهر در خصوص بردگان خراسانی در عهد منفیت/قاجار ارائه دهنده: خانم دکتر فهیمه ابراهیمی نسخه چاپی RSS
 • کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی با موضوع
بررسی دیپلماسی حکومتهای ایران و ماوراء النهر در خصوص بردگان خراسانی در عهد منفیت/قاجار
ارائه دهنده: خانم دکتر فهیمه ابراهیمی کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی با موضوع
  بررسی دیپلماسی حکومتهای ایران و ماوراء النهر در خصوص بردگان خراسانی در عهد منفیت/قاجار
  ارائه دهنده: خانم دکتر فهیمه ابراهیمی

  سه‌شنبه 19 تیر 1397 ساعت 16:29

  یک شنبه 24 تیرماه

  انجمن ایرانی تاریخ و دبیرخانه هیات حمایت از کرسیهای نظریه پردازی و نقد مناظره برگزار میکند
  کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی با موضوع
  بررسی دیپلماسی حکومتهای ایران و ماوراء النهر در خصوص بردگان خراسانی در عهد منفیت/قاجار
  ارائه دهنده: خانم دکتر فهیمه ابراهیمی
  استادیار گروه تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی
  ناقیدن: 
  آقای دکتر جواد مرشدلو (استادیار گروه تاریخ دانشکده تربیت مدرس) 
  آقای سید مهدی حسینی تقی آباد (مدیرعامل بنیاد مطالعات قفقاز)
  زمان یک شنبه 24 تیرماه 1397 ساعت 16 الی 18 
  مکان: خیابان انقلاب، خیابان 16 آذر، خیابان ادوارد براون، کاشی 12، پژوهشکده مطالعات فرهنگی روایت  نشست ها
  شماره مطلب: 4922
  دفعات دیده شده: 371 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش