فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
همایش بین المللی خواجه نظام الملک طوسی نسخه چاپی RSS
 • همایش بین المللی خواجه نظام الملک طوسی همایش بین المللی خواجه نظام الملک طوسی
  یکشنبه 10 تیر 1397 ساعت 8:15

  گاه: 30 آبان 1397 جایگاه: دانشگاه فردوسی مشهد مهلت ارسال چکیده مقالات 15 مرداد 1397 مهلت ارسال اصل مقالات 15 شهریور 1397

  محورهای همایش:
  نسخه شناسی، تصحیح و ترجمه سیرالملوک خواجه نظام الملوک طوسی
  ویژگی های نثر در سیرالملوک خواجه نظام الملک طوسی از منظر ادبی و زبان شناسی
  مفاهیم، نظام اندیشه گانی، منطق معرفت شناسی سیرالملوک خواجه نظام الملک طوسی
  نظامیه ها، آموزش، ساز و برگ فرهنگی، رابطه دین و دولت در سیرالملوک خواجه نظام الملک طوسی
  سنت فکری اندرزنامه نویسی در سیرالملوک خواجه نظام الملک طوسی
  سبک تاریخ نویسی و ویژگیهای تاریخی سیرالملوک خواجه نظام الملک طوسی
  ساخت دولت و حکومت مندی در سیرالملوک خواجه نظام الملک طوسی
  امور لشکری، کشوری و اقتصادی در سیرالملوک طوسی
  مردم، اجتماعیات، طبقات جامعه و زنان در سیر الملوک خواجه نظام الملک طوسی
  مبانی، ریشه های فکری و میراث خواجه نظام الملک طوسی 

  نشانی دبیرخانه: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، طبقه همفک، اتاق همایش ها
  وبگاه همایش: lckhajenizam.um.ac.ir
  ایمیل همایش: lckhajenizam@um.ac.ir
  کدپستی: 9177948951
  تلفن دبیرخانه: 05138804204  خبر
  شماره مطلب: 4921
  دفعات دیده شده: 606 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش