فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
کارگاه آموزشی تاریخ نگاری (4) نقدهای پسامدرنیستی به متن های تاریخنگارانه دکتر علیرضا ملائی توانی پنج شنبه 4 مرداد ساعت 13-17 چاپ RSS
  • کارگاه آموزشی تاریخ نگاری (4)
نقدهای پسامدرنیستی به متن های تاریخنگارانه
دکتر علیرضا ملائی توانی
پنج شنبه 4 مرداد ساعت 13-17 کارگاه آموزشی تاریخ نگاری (4)
    نقدهای پسامدرنیستی به متن های تاریخنگارانه
    دکتر علیرضا ملائی توانی
    پنج شنبه 4 مرداد ساعت 13-17

    یکشنبه 3 تیر 1397 ساعت 10:19

    گروه پژوهشی تاریخ سیاسی
    پژوهشکده تاریخ ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات تاریخ فرهنگی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار میکند:
    کارگاه آموزشی تاریخ نگاری (4)
    نقدهای پسامدرنیستی به متن های تاریخنگارانه
    روایتهای پست مدرنیستی از تاریخ
    دیدگاه های پسا مدرنیستی درباره ماهیت و فهم تاریخی
    ره آوردهای پسامدرن ها برای مورخان
    چرخش زبانی، شالوده شکنی، نفی کلان روایتها و مرگ مولف
    گسست یا استمرار در تاریخ و تردید درباره حقیقت
    دکتر علیرضا ملائی توانی
    (هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
    با هدف افزایش دانش نظری در رویکردهای تاریخ نگاری مدرن و ارتقای مهارت عملی در کاربرد نقدهای پسامدرنیستی در متن تاریخ نگرانه
    آموزش علمی و نظری همراه با تمرین عملی و کارگاهی
    مدت زمان دوره 4 ساعت (2 جلسه 2 ساعته) 1 روز
    زمان برگزاری پنج شنبه ساعت 13 تا 17 تاریخ: 4 مرداد 97
    هزینه ثبت نام: 700.000 ریال با تخفیف 600.000 ریال دانشجویان پژوهشگاه 500.000 ریال
    با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تائید وزارت علوم تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه
    برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام
    tam.ihcs.ac.ir
    sapp.ir/tamihcs
    مشاوره 88624485
    تهران-بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)    کارگاه ها
    شماره مطلب: 4918
    دفعات دیده شده: 224 | آخرین مشاهده: 18 ساعت پیش