فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
کارگاه آموزشی تاریخ نگاری (4) نقدهای پسامدرنیستی به متن های تاریخنگارانه دکتر علیرضا ملائی توانی پنج شنبه 4 مرداد ساعت 13-17 نسخه چاپی RSS
 • کارگاه آموزشی تاریخ نگاری (4)
نقدهای پسامدرنیستی به متن های تاریخنگارانه
دکتر علیرضا ملائی توانی
پنج شنبه 4 مرداد ساعت 13-17 کارگاه آموزشی تاریخ نگاری (4)
  نقدهای پسامدرنیستی به متن های تاریخنگارانه
  دکتر علیرضا ملائی توانی
  پنج شنبه 4 مرداد ساعت 13-17

  یکشنبه 3 تیر 1397 ساعت 10:19

  گروه پژوهشی تاریخ سیاسی
  پژوهشکده تاریخ ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات تاریخ فرهنگی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار میکند:
  کارگاه آموزشی تاریخ نگاری (4)
  نقدهای پسامدرنیستی به متن های تاریخنگارانه
  روایتهای پست مدرنیستی از تاریخ
  دیدگاه های پسا مدرنیستی درباره ماهیت و فهم تاریخی
  ره آوردهای پسامدرن ها برای مورخان
  چرخش زبانی، شالوده شکنی، نفی کلان روایتها و مرگ مولف
  گسست یا استمرار در تاریخ و تردید درباره حقیقت
  دکتر علیرضا ملائی توانی
  (هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
  با هدف افزایش دانش نظری در رویکردهای تاریخ نگاری مدرن و ارتقای مهارت عملی در کاربرد نقدهای پسامدرنیستی در متن تاریخ نگرانه
  آموزش علمی و نظری همراه با تمرین عملی و کارگاهی
  مدت زمان دوره 4 ساعت (2 جلسه 2 ساعته) 1 روز
  زمان برگزاری پنج شنبه ساعت 13 تا 17 تاریخ: 4 مرداد 97
  هزینه ثبت نام: 700.000 ریال با تخفیف 600.000 ریال دانشجویان پژوهشگاه 500.000 ریال
  با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تائید وزارت علوم تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه
  برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام
  tam.ihcs.ac.ir
  sapp.ir/tamihcs
  مشاوره 88624485
  تهران-بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)  کارگاه ها
  شماره مطلب: 4918
  دفعات دیده شده: 1188 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش