فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
تاسیس کارگروه گردشگری و تاریخ در انجمن ایرانی تاریخ نسخه چاپی RSS
 • تاسیس کارگروه گردشگری و تاریخ در انجمن ایرانی تاریخ تاسیس کارگروه گردشگری و تاریخ در انجمن ایرانی تاریخ
  یکشنبه 3 تیر 1397 ساعت 8:38

  بر اساس راهبردهای انجمن در خصوص مسایل حوزه کسب و کار دانش آموختگان تاریخ و نیز لزوم توجه حرفه ای به موضوع مواریث فرهنگی و معنوی کشور، پس از هماهنگی ها و تبادل نظر با افراد خبره و صاحب تجربه و دانش، کارگروه گردشگری و تاریخ در انجمن ایرانی تاریخ تشکیل گردید و خانم ابراهیمی از دانش اموختگان رشته تاریخ  و صاحب تجربیات حرفه ای در این زمینه به عنوان مسئول کارگروه انتخاب شدند.

  نظر به اهمیت مباحث آموزش حرفه ای گردشگری به جامعه تاریخ دان کشور، تعریف و اجرای برنامه های گردشگری، لزوم ارتباط گیری با سازمان های ذیربط و نیز برگذاری دوره های تخصصی گردشگری تاریخی برای جامعه تاریخ دان کشور، درخواست می شود کلیه اعضای محترم عضو انجمن پیشنهادات و برنامه های مرتبط خود را برای طرح و بررسی در کارگروه به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.

  بزودی برنامه های آموزشی و گردشگری تخصصی این کارگروه اطلاع رسانی خواهد شد.

  هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ  خبر
  شماره مطلب: 4914
  دفعات دیده شده: 296 | آخرین مشاهده: 10 ساعت پیش