فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
کارگاه آموزشی تصحیح نسخ خطی"بایسته های احیاء متون تاریخی" مدرس: آقای دکتر میر محمد صادق شهریور 1397 نسخه چاپی RSS
 • کارگاه آموزشی تصحیح نسخ خطی کارگاه آموزشی تصحیح نسخ خطی"بایسته های احیاء متون تاریخی"
  مدرس: آقای دکتر میر محمد صادق
  شهریور 1397

  شنبه 2 تیر 1397 ساعت 20:41

  در جریان برگزاری همایش نسخ خطی در شهریور ماه 1397 که توسط شورای بررسی متون و با مشارکت انجمن ایرانی تاریخ و دیگر مراکز همکار بر گزار خواهد شد کارگاه آموزشی تصحیح نسخ خطی با عنوان بایسته های احیاء متون تاریخی برگزار خواهد شد. استاد این دوره آموزشی تخصصی آقای دکتر میرمحمد صادق است. محورهای اصلی این کارگاه از این قرار است: شناسی برای انتخاب متن: نسخه شناسی،منبع شناسی انتخاب متن: تک نسخه، چند نسخه، تبارشناسی نسخه تصحیح و مقابله: انتقادی، التقاطی مقدمه و تعلیقه نویسی نمایه سازی بازسازی متون مفقوده کلیه علاقمندان به شرکت در این کارگاه برای پیش ثبت نامه با دبیرخانه انجمن ایرانی تاریخ تماس حاصل نمایند. اعضای انحمن طبق معمول از تخفیف در ثبت نام برخوردار خواهند بود.  کارگاه ها
  شماره مطلب: 4912
  دفعات دیده شده: 1079 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش