فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
فراخوان پیشنهادات برای تجلیل از مقام علمی مرحوم استاد دکتر دکتر قانعی راد نسخه چاپی RSS
 • فراخوان پیشنهادات برای تجلیل از مقام علمی مرحوم استاد دکتر دکتر قانعی راد فراخوان پیشنهادات برای تجلیل از مقام علمی مرحوم استاد دکتر دکتر قانعی راد
  شنبه 2 تیر 1397 ساعت 20:04

  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4911
  دفعات دیده شده: 208 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش