فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
گزارش برگذاری کارگاه اهمیت نشر دیجیتالی در متون علوم انسانی با تاکید بر متون تاریخی توسط شعبه انجمن ایرانی تاریخ در استان قزوین 28 خرداد 1397 نسخه چاپی RSS
 • گزارش برگذاری کارگاه اهمیت نشر دیجیتالی در متون علوم انسانی با تاکید بر متون تاریخی توسط شعبه انجمن ایرانی تاریخ در استان قزوین
28 خرداد 1397 گزارش برگذاری کارگاه اهمیت نشر دیجیتالی در متون علوم انسانی با تاکید بر متون تاریخی توسط شعبه انجمن ایرانی تاریخ در استان قزوین
  28 خرداد 1397

  شنبه 2 تیر 1397 ساعت 19:41

  کارگاه های آموزشی علوم انسانی دیجیتالی و متون دیجیتالی از چشم انداز جهانی و نشر دیجیتالی متون تاریخی و ادبی؛ نظریه و روش شناسی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان و علاقمندان در تاریخ دوشنبه 28 خرداد در سالن کنفرانس دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید. با همت انجمن ایرانی تاریخ شعبه استان قزوین، انجمن علمی گروه تاریخ دانشکده ادبیات علوم انسانی و همکاری معاونت امور بین الملل و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین کارگاه های آموزشی علوم انسانی دیجیتالی و متون دیجیتالی از چشم انداز جهانی و نشر دیجیتالی متون تاریخی و ادبی؛ نظریه و روش شناسی با حضور دکتر دومینکو فیورمنته دانشیار دانشگاه روماتره شهر رم ایتالیا برگزار گردید. در کارگاه اول آقای دکتر فیورمنته به بررسی نشر دیجیتالی و گسترش دانش در فضای جهانی و نشر دانش پرداختند، ایشان با بررسی تولید محتوا و تحلیل محتوا و روند گسترش دانش در فضای دیجیتالی به تشریح سیطره عمده شرکت های غربی که عموماً در کشور ایالات متحده حضور دارند، پرداختد. در این راستا ایشان متذکر شدند که این سیطره باعث ایجاد تراست های اطلاعاتی که موجب تمرکز دانش و ثروت در این تراست ها شده است، پرداختند. دکتر فیور متته همچنین به تشریح کدگذاری مخصوص این تراست های اطلاعاتی برای بهره بردای ویژه خود از انتقال دانش پرداختند و اظهار داشتند که این تراست ها فارغ از سیطره سیاسی و اقتصادی بر فضای جهانی به دنبال انتقال شکل خاصی از گزاره های فرهنگی هستند که در صدد شکل دهی یک فرهنگ کلی بر جهان می باشد. از این رو کد گذاری شکل گرفته بر فضای دیجیتالی جهانی در واقع در راستای انتشار هدفمند اطلاعات به منظور بهره برداری های خاص اقتصادی، نظامی، فرهنگی و سیاسی در جهان از سوی تراست های اطلاعاتی فراهم می گرددکه عمدتا در آمریکا هستند. در کارگاه دوم؛ آقای دکتر فیورمنته به بررسی و تشریح ساختارهای دیجیتالی کردن متون و اسناد تاریخی و ادبی اشاره کردند و در ادامه به نحوه کدگذاری خاص متون ادبی و تاریخی پرداختند که در تحلیل ها و مقایسات ادبی و تحقیقی مورد استفاده قرار می گیرند . در پایان هر جلسه نیز پرسش و باسخ صورت گرفت و شرکت کنندگان سئوالات خود را مطرح کردند.  گزارش و مصاحبه
  شماره مطلب: 4909
  دفعات دیده شده: 729 | آخرین مشاهده: 1 ساعت پیش