فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
تشکیل جلسه شورای سیاست گذاری همایش ملی دوسالانه تاریخ و باستان شناسی دریای کاسپین(خزر) نسخه چاپی RSS
 • تشکیل جلسه شورای سیاست گذاری همایش ملی دوسالانه تاریخ و باستان شناسی دریای کاسپین(خزر) تشکیل جلسه شورای سیاست گذاری همایش ملی دوسالانه تاریخ و باستان شناسی دریای کاسپین(خزر)
  شنبه 2 تیر 1397 ساعت 19:22

  بدون شرح


  گزارش و مصاحبه
  شماره مطلب: 4908
  دفعات دیده شده: 223 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش