فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
تشکیل جلسه کمیته علمی همایش قراخانیان در گستره تاریخ و تمدن ایران و اسلام نسخه چاپی RSS
 • تشکیل جلسه کمیته علمی همایش قراخانیان در گستره تاریخ و تمدن ایران و اسلام تشکیل جلسه کمیته علمی همایش قراخانیان در گستره تاریخ و تمدن ایران و اسلام
  شنبه 2 تیر 1397 ساعت 19:18

  تشکیل اولین جلسه کمیته علمی همایش قراخانیان در گستره فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی تهران، 30 خرداد 1397 اولین کمیته علمی همایش قراخانیان در گستره فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی در تاریخ 30 خرداد در محل پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی تشکیل گردید. ابتدا دکتر یوسفی فر اهداف از طرح موضوع همایش و ابعاد مربوط را طرح کردند و سپس هر یک ازاعضای محترم کمیته علمی نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص ارایه کردند. اعضای حاضر در اولین جلسه کمیته علمی همایش عبارت بودند از : دکتر محمد تقی امامی خویی، دکتر شهرام یوسفی فر(رئیس انجمن ایرانی تاریخ)، دکتر هوشنگ خسروبیگی(دانشگاه پیام نور)، دکتر رحمان حسنی فر(رئیس پژوهشکده تاریخ)، دکتر مقصود علی صادقی(دانشگاه تربیت مدرس)دکتر نیره دلیر(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) بودند. دیگر اعضای کمیته علمی آقایان دکتر اسماعیل حسن زاده و دکتر ذکر الله محمدی(دانشگاه الزهرا) و دکتر پرگاری(دانشگاه خوارزمی) و دکتر حسن باستانی راد(دانشگاه شهید بهشتی) امکان حضور نیافتند. مصوبات جلسه : 1.همایش قراخانیان به عنوان اولین همایش از سلسله همایش هایی بازشناسی گستره فرهنگی و تمدنی ایرانی و اسلامی در شرق جهان ایرانی در نظر گرفته می شوند. همایش های بعدی در باب سلسله های سامانی، غزنوی، غوری، خوارزمشاهی برگزار خواهد شد. 2.بر اساس پیشنهادات اعضای کمیته علمی محورهای فراخوان مقالات تنظیم و اطلاع رسانی شود. 3.زمان برگزاری همایش برای بهمن ماه 1397در تهران تعیین شد. 4.آقایان دکتر فروزانی(دانشگاه شیراز)، دکتر خلیفه(دانشگاه بیرجند) ، دکتر محسن رحمتی(دانشگاه لرستان)، دکتر روستا(دانشگاه کرمان)،دکتر وهاب ولی و دکتر اللهیار خلعتبری نیز به عنوان عضو کمیته علمی همایش انتخاب شدند. 5.به منظور غنی سازی محتوای علمی همایش چند مقاله کلیدی در باب قراخانیان از زبان های دیگر ترجمه و همراه با مجموعه مقالات فارسی گزیده در زمان همایش منتظر گردد. 6.با توجه به اهمیت توسعه مطالعات تاریخ دوره قراخانی شماری نشست های مشترک با ادبا برای بررسی ادبیات ایرانی و اسلامی در قلمرو قراخانیان برگزار گردد. آقای دکتر حسنی فر رئیس محترم پژوهشکده تاریخ با مشارکت پژوهشکده ادبیات پژوهشگاه این مهم را بر عهده خواهد گرفت. محورهای اصلی این نشست ها در زمینه تصویر قراخانیان در ادب فارسی، بررسی موردی دیوان های شعرا، بررسی تاریخی متون منظوم، و بررسی هایی در زمینه های تاریخ علوم و فنون در این دوره خواهد بود. 7. تشکیل چند نشست تخصصی در زمینه مطالعات قراخانی برنامه ریزی و به اجرا درآید. 8. پیشنهاد شد جلسه ای به نقد و بررسی کتاب قراخانیان دکتر فروزانی در تهران اختصاص یابد. برای این برنامه سازمان سمت و شورای بررسی متون میزبان باشند. 9.مصوب شد به منظور غنی سازی مطالعات قراخانی در ایران به سازمان فرهنگ و ارتیاطات اسلامی پیشنهاد شود همایش دوم در سال 1398 در کشور قزقیزستان برگزار شود. 10.مصوب شد برای آگاهی از مطالعات انجام شده در کشور قرقیستان و ازبکستان در مورد قراخانیان مکاتباتی با وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی صورت گیرد و هم چنین مسخصات محققان و استادان دانشگاه های قرقیزستان که در باب تاریخ قراخانیان کار کرده اند دریافت شود. کلیه علاقمندان به مطالعات قراخانی برای اعلام مشارکت و ارایه پیشنهادات همکاری خود می توانند به دبیرخانه انجمن ایرانی تاریخ تماس حاصل نمایند.  گزارش و مصاحبه
  شماره مطلب: 4907
  دفعات دیده شده: 760 | آخرین مشاهده: 14 ساعت پیش