فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
گزارش برگزاری نشست کار و بیکاری در سالهای جنگ جهانی اول توسط کارگروه تاریخ اجتماعی انجمن ایرانی تاریخ نسخه چاپی RSS
 • گزارش برگزاری نشست کار و بیکاری در سالهای جنگ جهانی اول توسط کارگروه تاریخ اجتماعی انجمن ایرانی تاریخ گزارش برگزاری نشست کار و بیکاری در سالهای جنگ جهانی اول توسط کارگروه تاریخ اجتماعی انجمن ایرانی تاریخ
  چهارشنبه 30 خرداد 1397 ساعت 10:29

  سومین نشست از سلسله نشست های «حیات اجتماعی ایران در سال های جنگ جهانی اول» با موضوع «کار و بیکاری در سال های جنگ جهانی اول»

  با سخنرانی دکتر ربابه معتقدی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید. این نشست به همت انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی درتاریخ 5 اردیبهشت ماه  1397 برگزارشد.

  خانم دکتر معتقدی در این نشست از شرایط اقتصادی ویژه ایران در این سال ها و حضور نیروهای خارجی و تاثیرات آن بر ایران سخن گفتند.  گزارش و مصاحبه
  شماره مطلب: 4905
  دفعات دیده شده: 732 | آخرین مشاهده: 3 ساعت پیش