فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
گزارش برگزاری نشست «روحانیت و جنگ جهانی اول» توسط کارگروه تاریخ اجتماعی انجمن ایرانی تاریخ نسخه چاپی RSS
 • گزارش برگزاری نشست «روحانیت و جنگ جهانی اول» توسط کارگروه تاریخ اجتماعی انجمن ایرانی تاریخ گزارش برگزاری نشست «روحانیت و جنگ جهانی اول» توسط کارگروه تاریخ اجتماعی انجمن ایرانی تاریخ
  چهارشنبه 30 خرداد 1397 ساعت 10:28

  پنجمین نشست از سلسله نشست های «حیات اجتماعی ایران در سال های جنگ جهانی اول» با موضوع «روحانیت و جنگ جهانی اول» با سخنرانی دکتر نصرالله صالحی و دکتر علیرضا ملایی توانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید. این نشست در تاریخ 28 خرداد ماه  1397  به همت انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی برگزار گردید.

  ابتدا دکترصالحی ضمن پرداختن به کمبود پژوهش های جدی و بی توجه جامعه تاریخی به موضوع جنگ جهانی اول، به موضوع جهاد با دشمن خارجی و نقش روحانیت در این خصوص پرداختند.

  در ادامه دکتر ملایی توانی سخنرانی خود را با موضوع «بررسی عملکرد و مواضع سیدمحمد طباطبایی در جنگ جهانی اول» را با ذکر اهمیت های پژوهش در موضوع جنگ جهانی اول آغاز کردند. ایشان با معرفی اجمالی شخصیت سید محمد طباطبایی مواضع ایشان را در این ایام چنین تشریح نمودند: سیدمحمد طباطبایی از پیشگامان مدارس نوین در ایران بود. وی پیش از مشروطه اقدام به تاسیس مدرسه اسلام می کند. با آغاز جنگ جهانی اول کشاکش های سیاسی در ایران اوج گرفت.

     گزارش و مصاحبه
  شماره مطلب: 4904
  دفعات دیده شده: 679 | آخرین مشاهده: 2 ساعت پیش