فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
گزارش برگزاری نشست «امنیت و ناامنی در سال های جنگ جهانی اول » توسط کارگروه تاریخ اجتماعی انجمن ایرانی تاریخ نسخه چاپی RSS
 • گزارش برگزاری نشست «امنیت و ناامنی در سال های جنگ جهانی اول » توسط کارگروه تاریخ اجتماعی انجمن ایرانی تاریخ گزارش برگزاری نشست «امنیت و ناامنی در سال های جنگ جهانی اول » توسط کارگروه تاریخ اجتماعی انجمن ایرانی تاریخ
  چهارشنبه 30 خرداد 1397 ساعت 10:13

  چهارمین نشست از سلسله نشست های «حیات اجتماعی ایران در سال های جنگ جهانی اول» با موضوع «امنیت و ناامنی در سالهای جنگ جهانی اول» با سخنرانی دکتر منصوره اتحادیه، دکتر زهرا حامدی و دکتر سعاد پیرا و در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید.

   این نشست به همت انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی در تاریخ 25 اردیبهشت ماه  1397  برگزار شد. شروع سخنرانی با خانم دکتر اتحادیه بود ایشان تاکید داشتند که از الزمات قدرت حکومت مرکزی در حفظ و جان و مال مردم، توانایی حفطظ استقلال کشور و حفظ ارزش های جامعه است.

  با توجه به شرایط پس از انقلاب مشروطه و کاهش قدرت حکومت خود سری های ایلات و استان ها و شورش ها  افزایش یافته بود و ... در ادامه خانم سعادپیرا در مورد منافع انگلستان در جنوب ایران در این سال ها صحبت کردند و اینکه امنیت این منطقه را دولت بریتانیا بعهده داشت.

  دکتر زهرا حامدی به عنوان سخنران اختتامیه بیاناتشان را با موضوع  «فارس در جنگ جهانی اول به روایت نسخه خطی عبره الناظرین» به صورت کوتاه ارائه دادند و گفتند؛ نسخه عبره الناظرین تالیف محمدعلی مسعود الملک شیرازی است که سال های منتهی به مشروطه تا انقراض قاجار را در بردارد.  نویسنده از منسوبان خاندان قوام الملک است اما انتقادات تندی نیز علیه این خاندان حکومتگر نیز دارد. محتوای کتاب مربوط به مشروطه و پیامدهای آن و جنگ جهانی اول در فارس اشاره دارد.  وی ناامنی در فارس را به اقدامات صولت الدوله قشقایی و عملکرد پلیس جنوب منسوب می کند.  گزارش و مصاحبه
  شماره مطلب: 4903
  دفعات دیده شده: 717 | آخرین مشاهده: 3 ساعت پیش