فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: ثبات و بی ثباتی سیاسی در عصر شاه عباس اول (1038-997) سخنران دکتر سهیلا نعیمی نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
ثبات و بی ثباتی سیاسی در عصر شاه عباس اول (1038-997)
سخنران دکتر سهیلا نعیمی انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
  ثبات و بی ثباتی سیاسی در عصر شاه عباس اول (1038-997)
  سخنران دکتر سهیلا نعیمی

  یکشنبه 20 خرداد 1397 ساعت 16:16

  زمان: 1397/4/5 ساعت 16 مکان: کارگر شمالی، خیابان ادوارد براون، پ 12، موسسه روایت
  بدون شرح


  نشست ها
  شماره مطلب: 4897
  دفعات دیده شده: 292 | آخرین مشاهده: 3 روز پیش