فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انالله و اناالیه راجعون همکار ارجمند جناب آقای دکتر عباس پناهی با نهایت تاثر درگذشت پدر گرامی شما را تسلیت گفته، از خداوند منان برای آن مرحوم طلب رحمت واسعه و علو درجات، می نماییم. امید که خداوند متعال صبر بر این مصیبت را بر شما و خانواده محترمتان ارزانی دارد. هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ ١٩ خرداد ١٣٩٧ نسخه چاپی RSS
 • انالله و اناالیه راجعون 
همکار ارجمند جناب آقای دکتر عباس پناهی 
با نهایت تاثر درگذشت پدر گرامی شما را تسلیت گفته، از خداوند منان برای آن مرحوم طلب رحمت واسعه و علو درجات، می نماییم. 
امید که خداوند متعال صبر بر این مصیبت را بر شما و خانواده محترمتان ارزانی دارد. 
هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ 
١٩ خرداد ١٣٩٧ انالله و اناالیه راجعون
  همکار ارجمند جناب آقای دکتر عباس پناهی
  با نهایت تاثر درگذشت پدر گرامی شما را تسلیت گفته، از خداوند منان برای آن مرحوم طلب رحمت واسعه و علو درجات، می نماییم.
  امید که خداوند متعال صبر بر این مصیبت را بر شما و خانواده محترمتان ارزانی دارد.
  هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ
  ١٩ خرداد ١٣٩٧

  یکشنبه 20 خرداد 1397 ساعت 13:35

  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4896
  دفعات دیده شده: 247 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش