فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
فراخوان مجله علمی- ترویجی پژوهشنامه تاریخ اقتصادی و اجتماعی، انجمن ایرانی تاریخ نسخه چاپی RSS
 • فراخوان مجله علمی- ترویجی پژوهشنامه تاریخ اقتصادی و اجتماعی، انجمن ایرانی تاریخ فراخوان مجله علمی- ترویجی پژوهشنامه تاریخ اقتصادی و اجتماعی، انجمن ایرانی تاریخ
  جمعه 11 خرداد 1397 ساعت 12:34

  فراخوان مقاله دوفصلنـامه علمـی- ترویجی پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نشریه علمی- ترویجی پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی(با شماره مجوز 77660/3به تاریخ 10/4/91) را با اهداف زیر منتشر می کند: 1- کوشش و تشریک مساعی در جهت تاسیس دانش تاریخ اقتصادی و اجتماعی در ایران 2- تلاش در جهت ایجاد حوزه های پژوهشی ویژه تاریخ اجتماعی و اقتصادی در ایران 3- همگرایی بین مطالعات تاریخ اجتماعی و تاریخ اقتصادی ایران بر این اساس، نشریه از اساتید و پژوهشگران محترم دعوت می نماید تا مقالات پژوهشی خود را در کلیه وجوه اجتماعی و اقتصادی زندگی مردم ایران در طول تاریخ ایران، از جمله در زمینه های زیر به از طریق سامانه نشریه ارسال فرمایند: - ترویج و توسعه دانش و یافته های پژوهشی دربارة تاریخ اجتماعی : آداب و رسوم؛ تاریخچه تاریخ اجتماعی؛ بحث های نظری و دیدگاه ها در حوزه تاریخ اجتماعی؛ طبقات اجتماعی؛ معماری و اماکن ؛ معیشت و زندگی روزانه؛ باورهای اجتماعی و فرهنگی؛ جمعیت؛ مهاجرت؛ امور و خدمات اداری و شهری و نهادها ی اجتماعی؛ حوادث طبیعی؛ بیماری؛ بهداشت و پزشکی و دیگر زمینه های خاص پژوهش در تاریخ اجتماعی. - ترویج و توسعه دانش و یافته های پژوهشی دربارة تاریخ اقتصادی: تاریخچه تاریخ اقتصادی؛ مباحث نظری؛ روش شناسی؛ تاریخ اقتصاد شهری؛ روستایی و شبانی؛ اقتصاد بازار و بازرگانی؛ نهادی اقتصادی؛ تغییر و تحولات اقتصادی ایران؛ اندیشه اقتصادی و دیگر زمینه های مربوط. لازم به ذکر است که بر اساس آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی ـ پژوهشی وزارت علوم مصوب بهمن1390، نشریه علمی ـ ترویجی به نشریه ای اطلاق می شود که مقاله های تخصصی آن به معرفی ، ترویج و بسط آگاهی های علمی در میان جامعه علمی مربوط می پردازد و سطح آگاهی و دانش را ارتقاء می بخشد و او را با مفاهیم جدید علمی آشنا می کند تا دانش بشری را اشاعه و نگرش عالمانه به جهان پیرامونی را تقویت کند. در این نوع مقالات سعی می شود، رویکرد روش شناسی جدید ارائه و روش پژوهشی و نظری موجود اصلاح و بهینه سازی شود و در ارائه مباحثی پیرامون رویکرد تحلیل کمی و کیفی به جامعه علمی موثر واقع شود. ساختار مقاله در این نوع مقالات به تبعیت از مقالات علمی-پژوهشی از مقدمه، طرح مسئله، اهداف تحقیق، معرفی و توصیف روش پژوهش، بحث و تفسیر و تشریح یافته های تحقیق و نتیجه گیری برخوردار است. اطلاعات تماس: سردبیر: دکتر شهرام یوسفی فر مدیر داخلی: دکتر اعظم ریاحی آدرس سامانه برای ارسال مقاله: http://economichistory.ihcs.ac.ir ایمیل جهت تماس با نشریه: socialhistory.ihcs@hotmail.com  خبر
  شماره مطلب: 4895
  دفعات دیده شده: 318 | آخرین مشاهده: 4 روز پیش