فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
درسگفتار اصول مطالعات سکه شناختی مبانی دانش سکه شناسی بازشناسی نمونه هایی از سکه ها و کاربرد تحلیلی آنها چاپ RSS
 • درسگفتار اصول مطالعات سکه شناختی
مبانی دانش سکه شناسی
بازشناسی نمونه هایی از سکه ها و کاربرد تحلیلی آنها درسگفتار اصول مطالعات سکه شناختی
  مبانی دانش سکه شناسی
  بازشناسی نمونه هایی از سکه ها و کاربرد تحلیلی آنها

  شنبه 5 خرداد 1397 ساعت 11:37

  دکتر صفورا برومند (هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

  به نام خداوند جان و خرد

   

  گروه پژوهشی تاریخ فرهنگی

  پژوهشکده تاریخ ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

  اصول مطالعات سکه شناختی

  سکه ها ازجمله مدارک تاریخی به شمار می روند که به رغم دیگر آثار باستانی و تاریخی چون چوب، پارچه، چرم و کاغذ که به مرور از بین می روند، به سبب ساخته شدن از فلزاتی چون طلا، نقره و آلیاژهایی با ماندگاری بالا، از ویژگی مقاومت در برابر تغییرات محیط برخوردارند و بدین ترتیب، گذشت زمان فاقد تاثیر مخرب بر این مستندات تاریخی است. ضرب سکه ها در حجم زیاد در قرون گذشته نیز ویژگی دیگری است که دسترسی به آنها را در گستره ای درخور توجه، میسر می کند. از اینرو، در مقایسه با دیگر مستندات تاریخی مجموعه درخور توجهی از سکه ها در دست است که به واسطه ی کیفیت مناسبشان، اطلاعات دقیق و ارزشمندی را در اختیار پژوهشگر قرار می دهند. اطلاعاتی درخصوص وزن، ارزش و قدرت مالی سکه ها، نظام پولی، گستره ی استفاده و گردش سکه ها، از نخستین مطالبی است که می توان از سکه ها کسب کرد. پراکندگی جغرافیایی سکه ها و اسامی ضراب خانه های آنها که بر روی سکه ها نقش بسته است، اطلاعات ارزشمندی از حوزه اقتدار سیاسی و اقتصادی افراد یا حکومت های عامل ضرب سکه را در بر دارد و بدین ترتیب، در برخی موارد، سکه ها تنها منابع دست اولی به شمار می روند که از حضور سیاسی یا نفوذ اقتصادی فرد یا حکومتی در منطقه یا زمان خاص حکایت می کنند. به علاوه،این مستندات تاریخی اطلاعات ارزشمندی از وضعیت اجتماعی، فرهنگی، دینی و سیاسی دوران ضرب آنها را ارائه می کنند. درواقع، آن هنگام که تصاویر و متن سکه ها از منظر مطالعات نشانه شناختی مد نظر قرار می گیرد، بررسی نشانه ها،نمادها، علائم و متن سکه ها اطلاعات ارزشمند و درخور توجهی از رویکرد سیاسی، اندیشه دینی و مذهبی و ارزش های فرهنگی زمان ضرب سکه را در اختیار پژوهشگر قرار می دهد. به دیگر سخن، سکه ها گذشته از این که به عنوان ابزار داد و ستد مورد استفاده بودند، کتیبه ای کوچک محسوب می شدند که به علت سهولت در حمل و نقل، دسترسی آسان و امکان انتشار، رسانه دیداری مناسب و فراگیر برای معرفی، تبلیغ و انتقال پیام به شمار می رفتند. با توجه به پیشینه و تقدم ایران در ضرب سکه در تاریخ جهان و مجموعه های ارزشمند از سکه های ایران که در موزه ها و مجموعه های خصوصی نگهداری می شود، سکه شناسی به عنوان حوزه دانشی مکمل مطالعات تاریخی، در بازشناسی مباحث مبهم و نکات تاریک تاریخ ایران نقش مهّمی را ایفا می کند. از اینرو، آشنایی با روش ها و اصول مطالعات سکه شناسی، می تواند زمینه ساز ارائه نظرات علمی و نو در مطالعات تاریخ ایران قلمداد شود.

  علاوه بر جمع کثیری از مخاطبان عام که به واسطه علاقه فردی به مطالعات سکه شناختی روی آورده اند، بررسی مقالات و پژوهش های سال های اخیر، مبین اقبال دانشجویان و پژوهشگران به حوزه دانشی سکه شناسی است. این امر در حالی است که بیشتر این آثار به واسطه فقدان آشنایی و مهارت لازم به این دانش، با کاستی هایی همراه است. از اینرو، برگزاری کارگاه تخصصی و علمی می تواند در تکمیل و اصلاح اطلاعات پژوهشگران علاقه مند به دانش سکه شناسی نقش مهّمی ایفا نماید.

  با هدف افزایش دانش نظری و آشنایی با اصول و مبانی دانش سکه شناسی
  ارتقای مهارت عملی در شناسایی و بازخوانی سکه ها
  کاربردی سازی مطالعات سکه شناختی در پژوهش های تاریخی باستان شناختی و هنری
  شرکت در این دوره برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه های دانشی تاریخ و تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی مفید است.
  مدت زمان دوره: 8 ساعت (2 جلسه 4 ساعته) 2 روز
  زمان برگزاری: روزهای دوشنبه ساعت 9 تا 13 
  تاریخ 7 خرداد ماه 1397

  بارائه گواهینامه معتبر  و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام
  tam.ihcs.ac.ir
  sapp.ir/tamibcs
  مشاوره: 88624485
  تهران- بزرگاره کردستان-نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی) 
  مرکز آموزشهای آزاد اسلامی  کارگاه ها
  شماره مطلب: 4890
  دفعات دیده شده: 1067 | آخرین مشاهده: 7 ساعت پیش