فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
جلسات فوق العاده هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ در خصوص آزمون های درس و رشته تاریخ در کنکور سراسری و تعامل سازمان سنجش در راستای بهبود آزمون های مربوط نسخه چاپی RSS
 • جلسات فوق العاده هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ در خصوص آزمون های درس و رشته تاریخ در کنکور سراسری و تعامل سازمان سنجش در راستای بهبود آزمون های مربوط جلسات فوق العاده هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ در خصوص آزمون های درس و رشته تاریخ در کنکور سراسری و تعامل سازمان سنجش در راستای بهبود آزمون های مربوط
  شنبه 5 خرداد 1397 ساعت 9:44

  جلسات فوق العاده هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ در خصوص آزمون های درس و رشته تاریخ در کنکور سراسری و تعامل سازمان سنجش در راستای بهبود آزمون های مربوط هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ با هدف برقراری تعامل موثر با سازمان سنجش در خصوص بررسی وضعیت آزمون های ورودی کنکور سراسری و نیز مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه ها و نیز بررسی راهکارهای ارتقای وضعیت آزمون سازی در این موارد، جلسات فوق العاده ای را در روز سه شنبه (1/3/1397) و چهارشنبه ( 2/3/1397) تشکیل داده و موارد مطرح را به بحث و تبادل نظر قرار داد. در این زمینه سیاست ها و راهکارهایی چون افزایش وزن درس تاریخ در دروس عمومی آزمون سراسری و تخصصی این رشته، تاکید بر مشارکت متخصصان و استادان رشته تاریخ در فرآیند سیاست گذاری و تصمیم گیری های راهبردی رشته تاریخ در سازمان، و موارد نظیر بررسی گردید. با عنایت به اهمیت موضوع مقرر گردید راهبردها و سیاست های مد نظر هیات مدیره طی مکاتبه ای به ریاست سازمان سنجش منعکس گردد تا طبق روال مربوط بررسی و اخذ تصمیم مقتضی صورت گیرد.  خبر
  شماره مطلب: 4889
  دفعات دیده شده: 266 | آخرین مشاهده: 18 ساعت پیش