فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
دیدار اعضای هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ با مسئولان سازمان سنجش نسخه چاپی RSS
 • دیدار اعضای هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ با مسئولان سازمان سنجش دیدار اعضای هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ با مسئولان سازمان سنجش
  شنبه 29 اردیبهشت 1397 ساعت 12:09

  روز دو شنبه 31 اردیبهشت

  بر اساس مذاکرات و هم اهنگی های قبلی به منظور بررسی وضعیت درس تاریخ در کنکور سراسری دانشگاه ها و نیز تبادل نظر در باب چگونگی ارتقاء جایگاه درس تاریخ درکنکور سراسری و طرح و بررسی برخی پیشنهادات جامعه تاریخ دان کشور در این راستا، جلسه ای در روز دو شنبه 31 اردیبهشت در سازمان سنجش برگزار خواهد شد.  خبر
  شماره مطلب: 4885
  دفعات دیده شده: 355 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش