فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: "سنخ شناسی جامعه روستایی در ایران عصر صفوی" ارائه دهنده: دکتر سید سعید میر محمد صادق نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
  "سنخ شناسی جامعه روستایی در ایران عصر صفوی"
  ارائه دهنده: دکتر سید سعید میر محمد صادق

  سه‌شنبه 11 اردیبهشت 1397 ساعت 12:26

  انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
  کرسی ترویجی
  "سنخ شناسی جامعه روستایی در ایران عصر صفوی"
  ارائه دهنده: دکتر سید سعید میر محمد صادق
  ناقدان: دکتر شهرام یوسفی فر
  دکتر مقصود علی صادقی
  مدیر جلسه:
  دکتر محمد امیر احمدزاده
  یکشنبه 16 اردیبهشت 1397
  ساعت 14 تا 16
  مکان: خیابان 16 آذر. خیابان اداوارد براون، پژوهشکده روایت  نشست ها
  شماره مطلب: 4880
  دفعات دیده شده: 394 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش