فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمانشاه برگزار می شود: پیشرفت هایی در خوانش متون عیلامی خطی سخنران: دکتر فرانسوا دوسه از دانشگاه سوربن پاریس چاپ RSS
 • با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمانشاه برگزار می شود:

پیشرفت هایی در خوانش متون عیلامی خطی

سخنران:

دکتر فرانسوا دوسه

از دانشگاه سوربن پاریس با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمانشاه برگزار می شود:
  پیشرفت هایی در خوانش متون عیلامی خطی
  سخنران:
  دکتر فرانسوا دوسه
  از دانشگاه سوربن پاریس

  چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 ساعت 15:47

  زمان: یکشنبه نهم اردیبهشت 97 ساغت 15

  گروه باستان شناسی و تاریخ دانشگاه رازی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمانشاه برگزار می کنند:

  پیشرفت هایی در خوانش متون عیلامی خطی

  سخنران:

  دکتر فرانسوا دوسه

  از دانشگاه سوربن پاریس

  زمان: یکشنبه نهم اردیبهشت 97 ساغت 15

  مکان: سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی (طبقه همکف)

  حضور برای عموم آزاد است.
  خبر
  شماره مطلب: 4878
  دفعات دیده شده: 351 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش