فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
کارگاه آموزش تخصصی: سند شناسی و سند خوانی(۱) مدرس: خانم دکتر الهه محبوب فریمانی چاپ RSS
 • کارگاه آموزش تخصصی:

 سند شناسی و سند خوانی(۱)

مدرس:
خانم دکتر الهه محبوب فریمانی کارگاه آموزش تخصصی:
  سند شناسی و سند خوانی(۱)
  مدرس:
  خانم دکتر الهه محبوب فریمانی

  یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 ساعت 11:58

  زمان: شنبه(۱۵ اردیبهشت ساعت ۲ تا ۴)_ یکشنبه (۱۶ اردیبهشت ساعت ۴تا۶) دو شنبه(۱۷ اردیبهشت ساعت ۴تا۶) ۱۳۹۷.

  انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه ای خراسان برگزار می کند:

  کارگاه آموزش تخصصی:

  سند شناسی و سند خوانی(۱)

  مدرس:
  خانم دکتر الهه محبوب فریمانی

  زمان: شنبه(۱۵ اردیبهشت ساعت ۲ تا ۴)_ یکشنبه (۱۶ اردیبهشت ساعت ۴تا۶) دو شنبه(۱۷ اردیبهشت ساعت ۴تا۶) ۱۳۹۷.

  مکان دانشگاه فردوسی. دانشکده ادبیات. اتاق ۲۲۰.

  ارائه گواهی شرکت در کارگاه آموزشی توسط انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه ای خراسان.

  برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره تلفن های؛ سرکار خانم زرجانی تماس بگیرید.

  09150742519
  09150742576  کارگاه ها
  شماره مطلب: 4876
  دفعات دیده شده: 1339 | آخرین مشاهده: 6 ساعت پیش