فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
رونمایی از کتاب تاریخ روابط قاینات و هرات در دوره قاجار به کوشش شعبه منطقه ای خراسان انجمن ایرانی تاریخ نسخه چاپی RSS
 • رونمایی از کتاب تاریخ روابط قاینات و هرات در دوره قاجار 
به کوشش شعبه منطقه ای خراسان انجمن ایرانی تاریخ رونمایی از کتاب تاریخ روابط قاینات و هرات در دوره قاجار
  به کوشش شعبه منطقه ای خراسان انجمن ایرانی تاریخ

  یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 ساعت 11:52

  :anger:انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهدباهمکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه ای خراسان سلسله نشست های علمی رونمایی از کتاب"تاریخ روابط قاینات و هرات در دوره قاجار" روز شنبه 1
  اردیبهشت 1397 برگزار کرد

  در این مراسم که در تالار شهید رجائی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، آقای علی نجف زاده مولف کتاب در این مراسم حضور داشتند و آقایان دکتر یوسف متولی حقیقی، دکتر عباس سرافرازی و دکتر قصابی گزکوه سخنرانی کردند.  گزارش و مصاحبه
  شماره مطلب: 4875
  دفعات دیده شده: 974 | آخرین مشاهده: 2 ساعت پیش