فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
سلسله نشست های تاریخ نظریه ای/مفهومی و جامعه شناسی تاریخی ایران نشست نخست: "احمد اشرف" چاپ RSS
 • سلسله نشست های تاریخ نظریه ای/مفهومی و جامعه شناسی تاریخی ایران
نشست نخست:
سلسله نشست های تاریخ نظریه ای/مفهومی و جامعه شناسی تاریخی ایران
  نشست نخست:
  "احمد اشرف"

  شنبه 1 اردیبهشت 1397 ساعت 14:21

  با حضور: حمید احمدی، حمید عبدالهیان، سهیلا ترابی فارسانی، مصطفی عبدی، داریوش رحمانیان زمان: شنبه 15 اردیبهشت ساعت 16 الی 20
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4873
  دفعات دیده شده: 436 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش