فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
دومین نشست دانشجویی به همت انجمن ایرانی تاریخ شعبه اصفهان برگزار میشود: زعفران در آینه طب، خوراک، هنر خواص زعفران در طب دکتر مسعود کثیری نسخه چاپی RSS
 • دومین نشست دانشجویی به همت انجمن ایرانی تاریخ شعبه اصفهان برگزار میشود:
زعفران در آینه طب، خوراک، هنر
خواص زعفران در طب
دکتر مسعود کثیری دومین نشست دانشجویی به همت انجمن ایرانی تاریخ شعبه اصفهان برگزار میشود:
  زعفران در آینه طب، خوراک، هنر
  خواص زعفران در طب
  دکتر مسعود کثیری

  چهارشنبه 29 فروردین 1397 ساعت 15:44

  زمان: دوشنبه 3 اردیبهشت ساعت 10 تا 12

  دومین نشست دانشجویی به همت انجمن ایرانی تاریخ شعبه اصفهان برگزار میشود:

  زعفران در آینه طب، خوراک، هنر

  خواص زعفران در طب

  دکتر مسعود کثیری

  مصارف خوراکی و غیر خوراکی زعفران در تاریخ ایران دوره اسلامی

  متین سادات اصلاحی

  مهشید سادات اصلاحی

  زمان: دوشنبه 3 اردیبهشت ساعت 10 تا 12

  مکان: تالار ربانی
  نشست ها
  شماره مطلب: 4872
  دفعات دیده شده: 411 | آخرین مشاهده: 23 ساعت پیش