فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه ای خراسان برگزار میشود: سلسله نشست‎ های علمی رونمایی از کتاب تاریخ روابط قاینات و هرات در دوره قاجار با حضور آقای علی نجف زاده (نویسنده) نسخه چاپی RSS
 • با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه ای خراسان برگزار میشود:
سلسله نشست‎ های علمی رونمایی از کتاب
تاریخ روابط قاینات و هرات در دوره قاجار
با حضور آقای علی نجف زاده (نویسنده) با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه ای خراسان برگزار میشود:
  سلسله نشست‎ های علمی رونمایی از کتاب
  تاریخ روابط قاینات و هرات در دوره قاجار
  با حضور آقای علی نجف زاده (نویسنده)

  چهارشنبه 29 فروردین 1397 ساعت 15:38

  شنبه 1 اردیبهشت 1397 ساعت 12 الی 14

  با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه ای خراسان برگزار میشود:

  سلسله نشست‎ های علمی رونمایی از کتاب

  تاریخ روابط قاینات و هرات در دوره قاجار

  با حضور آقای علی نجف زاده (نویسنده)

  سخنرانان:

  دکتر یوسف متولی حقیقی

  دکتر عباس سرافرازی

  دکتر جلیل قصابی گزکوه

  زمان شنبه 1 اردیبهشت 1397 ساعت 12 الی 14

  مکان: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تالار دکتر رجائی
  نشست ها
  شماره مطلب: 4871
  دفعات دیده شده: 324 | آخرین مشاهده: 1 ساعت پیش