فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
بررسی و نقد کتاب "آموزش نظامی در ایران دوره قاجار" با حضور: دکتر حوریه سعیدی (مولف) نسخه چاپی RSS
 • بررسی و نقد کتاب بررسی و نقد کتاب "آموزش نظامی در ایران دوره قاجار"
  با حضور:
  دکتر حوریه سعیدی (مولف)

  چهارشنبه 29 فروردین 1397 ساعت 14:56

  دکتر جمشید کیانفر دکتر محمدامیر احمدزاده دکتر علی محمد طرفداری شنبه 1 اردیبهشت 97 ساعت: 14 تا 16

  بررسی و نقد کتاب "آموزش نظامی در ایران دوره قاجار"
  با حضور:
  دکتر حوریه سعیدی (مولف)

  دکتر جمشید کیانفر
  دکتر محمدامیر احمدزاده
  دکتر علی محمد طرفداری
  شنبه 1 اردیبهشت 97 ساعت: 14 تا 16
  مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه  خبر
  شماره مطلب: 4870
  دفعات دیده شده: 342 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش