فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
نخستین همایش ملی گروس شناسی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود نسخه چاپی RSS
 • نخستین همایش ملی گروس شناسی
با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود نخستین همایش ملی گروس شناسی
  با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود

  چهارشنبه 22 فروردین 1397 ساعت 9:49

  زمان: 14 و 15 تیرماه 1397 مکان: بیجار

  مرکز تحقیقات کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی با مشارکت انجممن ایرانی تاریخ برگزار می کند. محورهای همایش:
  واکاوی تاریخ فرهنگ و ادبیات گروسی
  بررسی بسترها و راهکارهای توسعه

  یه که مین کونفرانسی نه ته وه یی گه رووس ناسی

  مرکز تحقیقات کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه استان کردستان و انجمن ایرانی تاریخ اسلام برگزار می کند:
  نخستین همایش ملی گروس شناسی (بیجار – 14و15 تیرماه1397)
  محورها:
  الف-تاریخ و باستان شناسی: گروس در دوره های مختلف تاریخی- نقش گروس در تاریخ سیاسی-اجتماعی کردستان ایران- مفاخر گروس- مطالعات و کاوشهای باستان شناسی.
  ب- فرهنگی: هنر و معماری- صنایع دستی: فرش بیجار و برند سازی جهانی- گویش گروسی- اماکن مذهبی و زیارت گاهها- دین و دیانت؛ جلوه های همبستگی در گروس-فرهنگ ، فولکلور و ادبیات عامه- قابلیت ها وظرفیت های گردشگری- راهکارهای توسعه فرهنگی.
  ج- اجتماعی: اقشار و طبقات اجتماعی- مردم شناسی- سبک زندگی- آسیب شناسی پدیده مهاجرت و کاهش جمعیت در منطقه گروس- راهکارهای توسعه اجتماعی.
  د: محیط زیست و جغرافیا: کوه ها و دشت ها-اقلیم- حیات وحش و مناطق حفاظت شده-آب- ظرفیت ها و تهدیدهای زیست محیطی.
  ه- اقتصادی: بازار و تجارت- اقتصاد کشاورزی- اقتصاد دام - صنایع و معادن - راهکارهای توسعه اقتصادی منطقه.
  مهلت ارسال مقالات: 31 اردیبهشت 1397
  وب سایت http://research.iausdj.ac.ir
  شماره تلفن دبیرخانه علمی همایش: 08733282603


  با همکاری انجمن ایرانی تاریخ
  نخستین همایش ملی #گروس_شناسی
  14 و 15 تیرماه 1397، بیجار  همایش ها
  شماره مطلب: 4862
  دفعات دیده شده: 483 | آخرین مشاهده: 6 روز پیش