فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
به نام یگانه خالق هستی برآمد باد صبح و بوی نوروز   به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال و همه سال همایون بادت این روز و همه روز اعضای محترم انجمن ایرانی تاریخ، جامعه تاریخ دانان و تاریخ پژوهشان ارجمند، فرا رسیدن سال نو و نوروز بر شما مبارک باد. امید که در پناه حضرت حق، پیروز باشید. انجمن ایرانی تاریخ چاپ RSS
 • به نام یگانه خالق هستی

برآمد باد صبح و بوی نوروز  
به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز

اعضای محترم انجمن ایرانی تاریخ، جامعه تاریخ دانان و تاریخ پژوهشان ارجمند، فرا رسیدن سال نو و نوروز بر شما مبارک باد. امید که در پناه حضرت حق، پیروز باشید. 
انجمن ایرانی تاریخ به نام یگانه خالق هستی
  برآمد باد صبح و بوی نوروز  
  به کام دوستان و بخت پیروز
  مبارک بادت این سال و همه سال
  همایون بادت این روز و همه روز

  اعضای محترم انجمن ایرانی تاریخ، جامعه تاریخ دانان و تاریخ پژوهشان ارجمند، فرا رسیدن سال نو و نوروز بر شما مبارک باد. امید که در پناه حضرت حق، پیروز باشید.
  انجمن ایرانی تاریخ

  سه‌شنبه 29 اسفند 1396 ساعت 16:29

  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4861
  دفعات دیده شده: 471 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش