فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع: اقتباس ادبی و مناسبات فرهنگی در سینمای ایران دوره معاصر ارائه دهنده: دکتر زهرا حیاتی ناقدان: دکتر اصغر فهیمی فر، دکتر محمد نجاری مدیر جلسه: دکتر محمد امیر احمدزاده چاپ RSS
 • کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع:
اقتباس ادبی و مناسبات فرهنگی در سینمای ایران دوره معاصر
ارائه دهنده:
دکتر زهرا حیاتی
ناقدان: دکتر اصغر فهیمی فر، دکتر محمد نجاری
مدیر جلسه: دکتر محمد امیر احمدزاده کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع:
  اقتباس ادبی و مناسبات فرهنگی در سینمای ایران دوره معاصر
  ارائه دهنده:
  دکتر زهرا حیاتی
  ناقدان: دکتر اصغر فهیمی فر، دکتر محمد نجاری
  مدیر جلسه: دکتر محمد امیر احمدزاده

  دوشنبه 21 اسفند 1396 ساعت 15:48

  زمان برگزاری: سه شنبه 22 اسفند 1396، ساعت 12-10 مکان برگزاری: سازمان آرشیو و اسناد ملی ایران، طبقه هفتم، سالن پرهام

  کارگروه تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ با همکاری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره برگزار می کند:

  کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع:

  اقتباس ادبی و مناسبات فرهنگی در سینمای ایران دوره معاصر

  ارائه دهنده:

  دکتر زهرا حیاتی

  (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

  ناقدان:

  دکتر اصغر فهیمی فر

  دکتر محمد نجاری

  مدیر جلسه:

  دکتر محمد امیر احمدزاده

  زمان برگزاری:

  سه شنبه 22 اسفند 1396، ساعت 12-10

  مکان برگزاری:

  سازمان آرشیو و اسناد ملی ایران، طبقه هفتم، سالن پرهام

  حضور برای کلیه علاقمندان آزاد است.
  نشست ها
  شماره مطلب: 4859
  دفعات دیده شده: 970 | آخرین مشاهده: 19 ساعت پیش