فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
گزارش همایش "تاریخ و رسانه" نسخه چاپی RSS
 • گزارش همایش گزارش همایش "تاریخ و رسانه"
  سه‌شنبه 15 اسفند 1396 ساعت 12:15

  زمان: پنجشنبه 10 اسفند 1396 مکان: سالن پرهام، سازمان اسناد ملی

   همایش تاریخ و رسانه پنج شنبه 10 اسفندماه با قرائت قرآن و پخش سرود ملی ایران در سالن پرهام آغاز شد و خانم دکتر ویدا همراز به سخنرانی افتتاحیه را ایراد نمودند. جناب آقای دکتر محمد اخگری با قرار گرفتن در جایگاه سخنران مقاله خود با عنوان "مطالعه ظرفیت رسانه های نو در مطالعات تاریخی (تاریخ نگاری در آن)" را ارائه کردند.
  دکتر محمد اخگر: «رسانه های نو فرصتهای فراوانی را برای تاریخ نگاری و تحقیق درباره وقایع تاریخی به سبب مشارکت کاربران در بیان وقایع و ثبت آنها و تنوع و تکثر ابزارهای مستند سازی و انتشار فراهم آورده اند که امکان ثبت آنی را فراهم میکنداما این ثبت وقایع که با روش علمی و ثبت علمی همراه است ،استفاده و استناد نیاز به پژوهش و راستی آزمایی دارد

  خانم دکتر ویدا همراز به عنوان سخنران دوم سخنرانی کردند و مقاله خود با عنوان "تعامل تاریخ و رسانه های صوتی تصویری در مطالعات میان رشته ای" را ارائه کردند. دکتر ویدا همراز: "تولیدات رسانه ای از دیدگاه متخصصان تاریخ چه جایگاهی دارد؟
  آیا انها مستندات تاریخی و انواع صوت و تصویر را به عنوان مدرک معتبر تاریخ در تحقیقات خود پذیرفته اند؟ تاریخ گاه سوژه برنامه های رسانه است و گاه برنامه رسانه ای و به سند تبدیل میشود برای آنکه تولیدکنندگان آثار رسانه ای از مزایای تعامل رسانه و تاریخ بهرمند شوند، زمینه مطالعات میان رشته ای باید مهیا شود.

  خانم دکتر برومند مقاله ای با عنوان "بازنمایی زمان و مکان در رادیو" را مطرح کردند که مختصری از آن آورده می شود:
  رادیو میتواند فارغ از مشکلات و موانع بازنمایی بصری،با تکیه بر رمزگان گفتار،موسیقی،صداهای محیطی و سکوت بر مبنای رابطه جانشینی و همنشینی،شخصیتها،زمان و مکان تاریخی را در ذهن مخاطب مجسم کند.

  سخنران بعدی آقای سالاری مقدم با موضوع "مجلس قتل واقعیت" بودند. آقای سالاری مقدم: رسانه ای که واقعیتی واقعی تر از خود واقعیت میسازد آیا به واقعیت خدمت کرده؟ 
  آیا تاریخ با سپردن خود به رسانه در راه انتشار گام بر میدارد یا رسانه با قلب آن و با قدرت انجماد تصویرش آن را سرنگون خواهد ساخت؟


  خانم الهه شمس مقاله خود با موضوع "نقش شبکه های اجتماعی بر حافظه تاریخی جامعه" ارائه کردند در ادامه آقای مسعود دادبخش صحبتهای خانم شمس در رابطه با مقاله مشترکشان را تکمیل کردند.

  سخنرانان بعد از ظهر عبارت بودند از آقای ترابی اقدم، آقای سیاوش مقدم، خانم مریم قانونی و آقای محمد جمالو
  آقای ترابی اقدم:
  افزایش خودآگاهی کنشگران اجتماعی کشور آذربایجان ، بر نیروهای تاثیرگذار در شکل دادن به ساختارهای معنایی جمعی همسایه شمالی تاثیر گذار بوده و با کمک به باز تعریف دانش تاریخی این جامعه ، زمینه های همنوایی و همگرایی دو ملت ارتقاء خواهد یافت.
  آقای سیاوش مقدم چرکاری:
  برنامه سازان رسانه رادیو به استفاده از گنجینه آرشیوهای تاریخ شفاهی به عنوان ماده خامی گرانقدر برای ساخت گونه های رادیویی و بالاخص مستند رادیویی توجه به آرشیو صوتی در پروژه های تاریخ نگاری شفاهی اهمیتی مضاعف یافت.
  مریم قانونی:
  تصویر ازنوع محرک از یک سو با اثر گذاری در لحظه ذهن را در همان زمان ورود اطلاعات به تفکر وا می دارد و از سوی دیگر به خاطر آوردن آن در زمان مقتضی ممکن تر است.
  گاه کلام به عنوان پیوند دهنده تاریخ را به صورت روایی بیان میکند.تصاویر ضبط شده دیروز گاهی به عنوان تاریخ شفاهی نامیده میشود.
  محمد جمالو:
  در تاریخ نگاری انقلاب اسلامی نزدیک بودن فاصله زمانی پدیده انقلاب و اهمیت انقلاب اسلامی و همزمانی انقلاب با آغاز پیشرفت فناوریهای ارتباطی در جهان باعث شده است که انبوهی از اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی برخی سایتهت قرار داده شود.
  برخی فرصتهای ایجاد شده به سبب ورود رسانه به عنوان منبع تاریخ نگاری انقلاب اسلامی بپردازد.  اختتامیه همایش با سخنرانی دکتر همراز همراه بود.  گزارش و مصاحبه
  شماره مطلب: 4858
  دفعات دیده شده: 1298 | آخرین مشاهده: 24 ساعت پیش